Direkt till innehållet

Smittspårning

Om en läkare konstaterar eller misstänker att en patient har smittats av en allmänfarlig eller smittspårningspliktig sjukdom är det den läkare som ordinerat provtagningen som är behandlande läkare. Den behandlande läkaren ansvarar för att få upplysningar var och hur personen kan ha fått sin smitta samt vem/vilka som kan ha blivit smittade. För smittspårning av respektive sjukdom se Smittsamma sjukdomar A-Ö - Vårdgivare (regionhalland.se). För mer information se smittskyddslag, ansvar och anmälan. Förutom behandlande läkare kan annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens utföra smittspårning.

Utbildning Smittspårning

Smittspårningens grunder - webutbildning är en utbildning i smittspårning framtagen av Smittskydd Stockholm i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Observera att avsnittet om covid-19 är inaktuellt. Utbildningen nås via Kompetensportalen, välj något av inloggen:

Klicka här om du är intern användare (för anställda i Region Halland)

Klicka här om du är extern användare (för till exempel privata vårdgivare och antällda inom kommuner)

 Senast ändrad: