Direkt till innehållet

Bidrag

Glasögonbidrag

Regelverk

Barn 0-7 år kan erhålla bidrag 1 gång/år (per 12-månaders-period) eller vid nytt recept med ändrad korrektion eller pupilldistans. Recept från ögonläkare eller regionanställd optiker krävs.

Barn och ungdomar 8-19 år kan erhålla bidrag högst 1 gång/år (per 12-månaders-period) vid ändrad korrektion. Recept från legitimerad optiker krävs. Berättigade till detta bidrag är personer som är folkbokförda i Halland samt asylsökande eller tillståndslösa barn och ungdomar 0-19 år.

Om kostnaden för glasögon/kontaktlinser underskrider bidragsbeloppet gäller det faktiska beloppet.

Synundersökning ingår inte i bidraget.

Fakturering sker av legitimerad optiker/butik.

Fakturering

Fakturan ska innehålla vilken kund som avses – personnummer eller LMA-nummer.

Skicka fakturan till:

Region Halland Box 310 737 26 FAGERSTA Märk fakturan med referens ZZXXX321

Vill Ni skicka e-faktura? Vårt GLN-nummer: 7340129600020 och organisationsnummer: 232100-0115

Skickar ni inte e-faktura idag men vill komma i gång? Kontakta InExchange på telefonnummer 0500 – 44 63 60

Faktura i PDF kan skickas via e-post till faktura.rh@regionhalland.se

Åtagande och löpande granskning

Region Halland granskar löpande regelverket kring glasögonbidrag. Vid en granskning ska nedanstående omgående tillhandahållas:

  • Journalutskrift som styrker recept eller undersökning och att denna visat ändrad korrektion eller (för bidragsgrupp 0-7 år) pupilldistans.
  • Underlag från tidigare synundersökningar.
  • Vilken bidragsgrupp som avses (0-7 år, 8-19 år, Afaki).
  • Kvittokopia för inköp av glasögon/kontaktlinser där följande framgår: bruttobelopp, avdraget bidrag, nettobelopp och vad fakturan avser – kontaktlinser eller glasögon

    Vid avsaknad av ovanstående underlag på Region Hallands begäran, kan utbetalt bidragsbelopp komma att krävas tillbaka.

Frågor kring fakturahantering och fakturainnehåll?

Kontakta Region Hallands gemensamma administrativa service, telefon 010 – 47 619 00, knappval ”Fakturaservice”.Senast ändrad: