Direkt till innehållet

Asylsökande/Ukraina-massflyktdirektiv/Nyanlända/ Kvotflyktingar

Flyktingar från Ukraina både de som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och personer som använder rätten att vistas i Sverige i 90 dagar ska få rätt till vård och läkemedel på samma villkor som asylsökande. De som redan har ansökt om asyl och har LMA-kort hanteras i nuläget på samma sätt som övriga asylsökande enligt det regelverk som finns i Region Halland. Detta föreslås gälla till dess att nationell styrning från Migrationsverket eller övriga nationella beslut tas som reglerar detta.

 

Information om tandvårdsriktlinjer för asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Asylsökande är en person som har kommit till Sverige och sökt asyl för att få stanna i Sverige. Asylsökande vuxna skall erbjudas akut tandvård och tandvård som inte kan anstå. Det är alltid tandläkaren som avgör vårdbehovet.

Asyltandvård/Tandvård som inte kan anstå

Debitering asylsökande: Åtgärdsdebiteras, faktura sänds till GAS (se fakturaadress under Övrigt nedan).

 Varje besök av vuxna 24 år och äldre                 50:-

Varje besök av barn/ungdomar t.o.m. 23 år         --

                                                                                                                               

Lagen om mottagande av asylsökande (LMA)

  • Lagstiftningen som styr allt som gäller under asyltiden ex. vårdavgifter
  • Asylsökande och tillståndslösa barn ska erbjudas vård i samma utsträckning som barn folkbokförda i Region Halland.
  • OBS! Tänk på att skriva in rätt vistelseadress i journalen. Vistelseadressen är inte den adress som står på LMA-kortet.

 

Nyanlända med uppehållstillstånd skall erbjudas tandvård som övriga bosatta när de fått sina fyra sista siffror i personnumret. Detta gäller även kvotflyktingar som inte har hunnit få de fyra sista siffrorna.

Barn med uppehållstillstånd men som inte är kommunplacerade tillhör fortfarande Migrationsverket och lyder under LMA. De skall inte ha barntandvårdspeng utan behandlingen skall åtgärdsdebiteras och fakturan skall sändas i 100 % till GAS.

 Personer som vistas i Sverige utan tillstånd skall erbjudas akut tandvård och tandvård som inte kan anstå.

 Övrigt

  • Tolk kallas vid behov - Ersättning för tolkkostnader utgår. Fakturan sänds till GAS.
  • Fakturaadress: Region Halland, Box 310, 73726 Fagersta. Ange referens ZZXXX028 och bifoga kopia på LMA-kort, ID-handling eller pass.

Senast ändrad: