Direkt till innehållet

Asylsökande/Ukraina-massflyktdirektiv/Nyanlända/ Kvotflyktingar

Flyktingar från Ukraina både de som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och personer som använder rätten att vistas i Sverige i 90 dagar ska få rätt till vård och läkemedel på samma villkor som asylsökande. De som redan har ansökt om asyl och har LMA-kort hanteras i nuläget på samma sätt som övriga asylsökande enligt det regelverk som finns i Region Halland. Detta föreslås gälla till dess att nationell styrning från Migrationsverket eller övriga nationella beslut tas som reglerar detta.

 

Information om tandvårdsriktlinjer för asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Asylsökande är en person som har kommit till Sverige och sökt asyl för att få stanna i Sverige. Asylsökande vuxna skall erbjudas akut tandvård och tandvård som inte kan anstå. Det är alltid tandläkaren som avgör vårdbehovet.

Asyltandvård/Tandvård som inte kan anstå

Debitering asylsökande: Åtgärdsdebiteras, faktura sänds till GAS (se fakturaadress under Övrigt nedan).

 Varje besök av vuxna 24 år och äldre                 50:-

Varje besök av barn/ungdomar t.o.m. 23 år         --

                                                                                                                               

Lagen om mottagande av asylsökande (LMA)

  • Lagstiftningen som styr allt som gäller under asyltiden ex. vårdavgifter
  • Asylsökande och tillståndslösa barn ska erbjudas vård i samma utsträckning som barn folkbokförda i Region Halland.
  • OBS! Tänk på att skriva in rätt vistelseadress i journalen. Vistelseadressen är inte den adress som står på LMA-kortet.

 

Nyanlända med uppehållstillstånd skall erbjudas tandvård som övriga bosatta när de fått sina fyra sista siffror i personnumret,

Barn med uppehållstillstånd men som inte är kommunplacerade tillhör fortfarande Migrationsverket och lyder under LMA. De skall inte ha barntandvårdspeng utan behandlingen skall åtgärdsdebiteras och fakturan skall sändas i 100 % till GAS.

 Personer som vistas i Sverige utan tillstånd skall erbjudas akut tandvård och tandvård som inte kan anstå.

 Övrigt

  • Tolk kallas vid behov - Ersättning för tolkkostnader utgår. Fakturan sänds till GAS.
  • Fakturaadress: Region Halland, Box 310, 73726 Fagersta. Ange referens och bifoga kopia på LMA-kort, ID-handling eller pass.

Senast ändrad: