Direkt till innehållet

Hepatit A

Om sjukdomen

Hepatit A-virus utsöndras med avföringen och kan överleva länge. Hepatit A kan smitta via kontaminerat livsmedel eller från en smittad person, men också sexuellt. Små barn kan ha asymtomatisk sjukdom men ändå utsöndra virus och innebära en smittspridning för omgivningen.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ta omgående kontakt med smittskyddsläkare för ytterligare smittskyddsinsatser! Ge patienten information samt hur det smittar. Exponerade individer ska snarast bedömas för eventuell provtagning och vaccin/immunglobulinprofylax.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras.  Smittskyddsblad – Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Nedan information ska vara med i smittskyddsanmälan samt rapporteras till Smittskydd telefonledes (035-13 16 07):

  • Ta uppgifter om arbete, skola, förskola.
  • Närstående med riskyrke eller förskolebarn?
  • Fler sjuka i omgivningen?
  • Ta uppgifter om resor (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)
  • Vaccinerad mot Hepatit A?
  • Hantering/intag av misstänkta livsmedel (t.ex. skaldjur, bär, grönsaker) eller orent vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)?
  • Restaurangbesök?

Exponerade personer med riskyrke liksom förskolebarn kan enligt lagen komma att avstängas eller omplaceras.

Postexpositionsprofylax och Vaccin

Postexpositionsprofylax ges snarast och senast 2 veckor efter smittotillfället till mottagliga personer som varit utsatta för smitta:

  • Hushållskontakter
  • Förskolekontakter
  • Andra som kan ha smittats vid t.ex. mathantering

Vaccin mot Hepatit A finns som ger mycket gott skydd mot sjukdom.  Se Terapirekommendationer.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Vård, behandling och eventuell postexpositionsprofylax vid Hepatit A är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om hepatit A — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Skydd mot hepatit A – Pre- och postexpositionsprofylax med vaccin och immunglobulin — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: