Direkt till innehållet

Huvudklassifikationer i Sverige – ICD10-SE, KVÅ och ICF

ICD10-SE

ICD10-SE Sjukdomar och relaterade hälsoproblem beskriver orsaker till vård som utförts där patienter haft kontakt med sjukvården. Klassifikationen innehåller koder för:

 • Diagnoser
 • Skador
 • Förgiftningar
 • Yttre orsaker till sjukdom och död
 • Plats- och aktivitetskoder vid olyckor
 • Hälsoproblem
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd
 • Andra kontakter med hälso- och sjukvården
 • Koder för särskilda ändamål

ICF – funktionstillstånd

Enbart diagnos beskriver inte de dagliga problem som en person har med ett hälsoproblem. ICF beskriver en individuell funktionsprofil av personens specifika behov.

 • Följa effekter av insatser och åtgärder för funktionstillstånd.
 • Gemensamt språk/verktyg – säkrare kommunikation mellan yrkesutövare.
 • Standardiserad och enhetlig dokumentation.
 • Underlättar myndighetsbeslut om stöd och service kopplat till funktionsprofil.

ICF-koder har inte kunnat registreras i de flesta datajournaler så att dessa kan rapporteras till nationella hälsodataregister, varför en utveckling av den möjligheten pågår.

KVÅ – vårdåtgärder

KVÅ är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ).

Planerade byten av klassifikationer

Under 20 år har 100 länder arbetat för att få fram en digital ny version av ICD (ICD11). Nationell bearbetning pågår som beräknas att tidigast vara tillgänglig att rapportera 2028. I samband med denna övergång kommer KVÅ och ICF slås samman till ett nytt kodverk, ICHI, som blir en mer detaljerad klassifikation av vårdens kontakter med patienter.Senast ändrad: