Direkt till innehållet

Smärta och smärtbehandling hos barn

Smärta är ett vanligt symtom hos barn och ungdomar som vårdas på sjukhus. Optimal smärtlindring hos barn och ungdomar är av största betydelse, då akut smärta kan leda till kronisk smärta. Akut, svår smärta kan även leda till posttraumatiskt stressyndrom senare i livet. Bristande smärtlindring hos barn kan också påverka individens utveckling och reaktion på framtida smärtsamma upplevelser.

Hos barn som vårdas på sjukhus är procedurrelaterad smärta, smärta efter trauma eller operation, smärta i rörelseapparaten eller buksmärta vanligt förekommande tillstånd. Läs mer om smärta hos barn i vänsterspalten.

Observera att både psykisk ohälsa och diffus smärtproblematik har starka samband med våldserfarenhet såväl tidigare i livet som i närtid. Utifrån relevans bör även vårdtagare som har fysiska skador, som inte kan förklaras på annat sätt än med fysiskt våld från en annan person, få frågor om våldsutsatthet. Läs mer om Region Hallands arbete med våld i nära relationer på den relaterade sidan på Vårdgivarwebben.Senast ändrad: