Direkt till innehållet

Sällsynta sjukdomar

Det nationella programområdet (NPO) Sällsynta sjukdomar leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Utifrån den nationella styrningen arbetar Region Halland enligt en lokal kunskapsstyrningsprocess. 

Centrum för Sällsynta Diagnoser

Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD i samverkan) drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser. CSD i samverkans webbplats fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta hälsotillstånd i landet.

Norra Halland hör till CSD Väst: Centrum för sällsynta diagnoser Väst - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Södra Halland hör till CSD Syd: Centrum för sällsynta diagnoser - Södra sjukvårdsregionen

 

Processledare:

Anna IngemanssonSenast ändrad: