Direkt till innehållet

Sällsynta sjukdomar

Det nationella programområdet (NPO) Sällsynta sjukdomar leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets  uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 

 Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp(vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård som är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. 

 Utifrån den nationella strukturen arbetar Region Halland enligt den lokala kunskapsstyrningsmodellen. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt processen för ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida. 

Centrum för Sällsynta Diagnoser

Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD i samverkan) drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser. CSD i samverkans webbplats fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta hälsotillstånd i landet.

Norra Halland hör till CSD Väst: Centrum för sällsynta diagnoser Väst - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Södra Halland hör till CSD Syd: Centrum för sällsynta diagnoser - Södra sjukvårdsregionen

 

Processledare:

Anna IngemanssonSenast ändrad: