Direkt till innehållet

Sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar omfattar många sjukdomsgrupper som är mycket olika och patienternas behov varierar. Det finns därför ett stort behov av att samordna och sprida kunskap som säkerställer att patienterna får tillgång till bästa möjliga diagnostik, behandling och omhändertagande. Eftersom patienter med sällsynta sjukdomar finns inom alla vårdnivåer och involverar många olika samhällsaktörer, är vikten av helhets- och samsyn av särskild betydelse.

Mer om det nationella programområdet för sällsynta sjukdomar finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Centrum för Sällsynta Diagnoser

Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD i samverkan) drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser. CSD i samverkans webbplats fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta hälsotillstånd i landet.

Region Hallands arbete med ordnat införande

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

 

Processledare:

Anna Ingemansson

Senast ändrad: