Direkt till innehållet

Sällsynta sjukdomar

Centrum för Sällsynta Diagnoser

Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD i samverkan) drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser. CSD i samverkans webbplats fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta hälsotillstånd i landet.

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

 

Processledare:

Anna Ingemansson

Senast ändrad: