Direkt till innehållet

Asylsökande

Digitala LMA kort

Från 2022-01-01 utfärdar Migrationsverket nya LMA kort som kommer att uppdateras digitalt med aktuell information om giltighetstid. Giltighetstiden kommer alltså inte att stå på de nya LMA korten.

På alla nya LMA kort kommer det att finnas en QR kod och en webbadress på baksidan av LMA kortet. För att få reda på om LMA kortet är giltigt kan man antingen scanna QR koden på kortets framsida, om det finns möjlighet till en scanner, eller gå in på webbadressen som finns angiven på baksidan av LMA kort

Den webbaserade uppslagstjänsten kommer endast att visa om kortet är giltigt och om kortinnehavaren har rätt att arbeta. Det finns ingen information om personnummer och det sker ingen lagring av information om vem som har gjort sökningarna

Vad innebär detta:

  • De gamla LMA korten kommer succesivt under 2022 att fasas ut så under det första halvåret kommer det att finnas både gamla och nya LMA kort.
  • Gamla kortet – giltighetstiden har gått ut, frågor om giltighetstid, om person fortfarane är asylsökande får ställas som vanligt till GAS så de kan titta i Melker systemet
  • Nya kortet – för att veta om LMA kortet är giltigt får man för varje asylsökande gå in på den webbaserade uppslagstjänsten för att se om LMA kort är giltigt.
  • Det går att söka ut information själv
  • Kliniker som har öppet på kvällar, nätter och helger kan själv söka ut information om LMA kortet är giltigt
  • Uppslagstjänsten kommer att visa om ett LMA kort är giltigt oavsett vilken region den asylsökande tillhör
  • Tips: Lägg webbadressen som ett ”bokmärke/favorit” för att sen i sökningen bara lägga till den sista unika teckenkombinationen som finns på vara LMA kort
  • I VAS ska fortsättningsvis LMA numret och giltighetstiden skrivas in. Även om giltighetstiden står i VAS ska man ändå för varje asylsökande med det nya kortet titta i webbtjänsten för att se om kortet fortfarande är giltigt, detta för att giltighetstiden kan förändras

GAS

GAS svarar på frågor om bl a asylsökande är inskriven på Migrationsverket och kontaktuppgifter till boende.

Måndag till fredag  08.00-16.00.

Vårdenheter i egen regi

010-47 61 900

Val 2 följt av val 5 följt av val 2

Vårdenheter i privat regi

010-45 53 950

Val 2 följt av val 5

Migrationsverket

0771-235 235

010 485 65 26 Mottagningsenhet i Falkenberg

Information kostnadskrävande vård

Blankett Kostnadskrävande vård Nr 4492

Hälsoundersökning

Ersättning för hälsoundersökning för asylsökande är 1820 kronor.

Dokument och länkar

Standardiserat läkarintyg för LOUH för asylsökande BLANKETT NR 244011

Utbetalningsunderlag privata vårdgivare

Relaterad information

Olika språk - vård i Sverige för asylsökande och tillståndslösa

Sjukresor för asylsökande

Asylsida vårdgivarwebben

Ersättning vaccinering av asylsökande barn

Senast ändrad: