Direkt till innehållet

Asylsökande

Digitala LMA kort

Från 2022-01-01 utfärdar Migrationsverket nya LMA kort som kommer att uppdateras digitalt med aktuell information om person i fråga är asylsökande och om kortinnehavaren har rätt att arbeta. Det finns ingen information om personnummer och det sker ingen lagring av information om vem som gjort sökningarna

På alla nya LMA kort kommer det att finnas en QR kod och en webbadress på baksidan av LMA kortet. För att få reda på om LMA kortet är giltigt kan man antingen scanna QR koden på kortets framsida, om det finns möjlighet till en scanner, eller gå in på webbadressen som finns angiven på baksidan av LMA kort. En giltighetstid kommer  inte att stå på de nya LMA korten, inte heller visas i uppslagstjänsten.

Visas informaiton i uppslagstjänsten = person är asylsökande

Visas ingen information i uppslagstjänsten = person fått avslag på sin ansökan och är då tillståndslös. Län- och kommunkod ska då ändras till 66

Vad innebär detta:

 • De gamla LMA korten kommer succesivt under 2022 att fasas ut så under det första halvåret kommer det att finnas både gamla och nya LMA kort.
 • Gamla kortet – giltighetstiden har gått ut, frågor om giltighetstid, om person fortfarane är asylsökande får ställas som vanligt till GAS så de kan titta i Melker systemet
 • Nya kortet – för att veta om LMA kortet är giltigt får man för varje asylsökande gå in på den webbaserade uppslagstjänsten för att se om LMA kort är giltigt. OBS, ingen giltighetstid visas
 • Det går att söka ut information själv
 • Kliniker som har öppet på kvällar, nätter och helger kan själv söka ut information om LMA kortet är giltigt
 • Uppslagstjänsten kommer att visa om ett LMA kort är giltigt oavsett vilken region den asylsökande tillhör
 • Tips: Lägg webbadressen som ett ”bokmärke/favorit” för att sen i sökningen bara lägga till den sista unika teckenkombinationen som finns på vara LMA kort
 • Eftersom inte någon giltighetstid visas i uppslagstjänsten kommer giltighetstiden i VAS vara ett datum som inte stämmer. För varje asylsökande som kommer med nytt LMA kort måste uppslagstjänsten användas för att få information om person i fråga är asylsökande

Information som visas i uppslagstjänsten kring LMA kortet

I uppslagstjänsten finns information om den asylsökande är asylsökande eller inte.

Information visas med ”LMA kort giltigt” eller ”LMA kort EJ giltigt”

Uppslagstjänsten är en online-funktion i realtid, dvs den visar alltid rätt- och senast information. Man kommer åt uppslagstjänsten via antingen att skanna QR kod på LMA kortet alternativt skriva in webbadressen som finns på LMA kortets baksida.

De nya digitala LMA korten byts aldrig ut för patient, de följer patient under hela asyltiden. De uppdateras digitalt med giltighetstid och giltighetstiden förlängs med 3 månader i taget.

För att giltighetstiden ska förlängas på LMA koret måste asylsökande besöka Migrationsverket regelbundet och alltid innan giltighetstiden går ut för att få kortets giltighetstid förlängd med 3 månader. Om inte asylsökande uppsöker Migrationsverket enligt överenskommelse blir den asylsökande påmind 2 veckor innan giltighetstiden går ut att LMA kortet behöver uppdateras och att de behöver uppsöka Migrationsverket för detta. Om inte LMA kortet uppdateras visas information i uppslagstjänsten ”LMA kort Ej giltigt”

Om information visas ”LMA kort Ej giltigt” kan det bero på olika saker:

 • Person har fått avslag på sin ansökan om asyl
 • Person har inte uppsökt Migrationsverket för att uppdatera sitt LMA kort
 • Person är undantagen arbetstillstånd dvs det står ”AT-UND finns” i uppslagstjänsten.

Om det i uppslagstjänsten visas endast ”LMA kort Ej giltigt” måste man fråga person om hen har fått avslag på sin ansökan eller om hen inte har uppdaterat sitt LMA kort.

Om person säger att hen fått avslag på sin ansökan tolkas person som tillståndslös.

Om person säger att hen inte har uppdaterat sitt LMA kort kan man ringa Migrationsverket och fråga om LMA är giltigt eller ej. Telfonnummer se nedan under stycket "Telefonummer Migrationsverket"

Om det handlar om sådan vård som inte kan vänta (inte omedelbar akut vård) så kan man säga till patient att hen får kontakta Migrationsverket för att få LMA koret uppdaterat och så får man boka ny tid. Alternativt skapa faktura på faktiskt belopp enligt utomlänsprislistan (beroende på avtal med land patient kommer ifrån). Patient får sen kontakta Migrationsverket för uppdatering av giltighetstid på LMA kortet och faktura får justeras. Det går så klart att ringa Migrationsverket även för dessa personer mellan 8-12.

”AT-UND finns” Arbetstillstånd undantagen

I uppslagstjänsten finns också information om patient har arbetstillstånd i Sverige. Det står då ”AT-UND finns” (arbetstillstånd undantagen). Detta innebär att den asylsökande är undantagen att söka vanligt arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. De får arbeta ändå som asylsökande (arbetstillstånd undantagen)

Ibland visar uppslagstjänsten ”LMA kort giltigt” och samtidigt ”AT-UND finns”. I dessa fall är person asylsökande som har rätt att arbeta i Sverige.

Om uppslagstjänsten visar ”LMA kort EJ giltigt” och samtidigt ”AT-UND finns” ska vi tolka att inte person är asylsökande längre.

Detta kan bero på att den asylsökande har ändrat sin grund för sin ansökan om uppehållstillstånd.

T ex från asylskäl till skäl enligt regelverket för studier, forskare, idrottare eller anknytning till svensk medborgare. Då upphör den asylsökande att vara asylsökande och omfattas då inte längre av personkretsen i LMA – och därmed inte heller av personkretsen för statlig ersättning som regioner och kommuner får eller kan ansöka om.

Däremot kan personen fortfarande ha rätt att arbeta – därav de olika svaren när QR-koden skannats.

Folkbokförd som söker asyl på nytt

Asylsökande personer som haft ett arbetstillstånd och en folkbokföring, dvs svenskt personnummer har möjlighet att återgå till att söka asyl på nytt. Dessa personer blir då asylsökande och omfattas av LMA men de behåller sitt svenska personnummer till ärendet på nytt är prövat, beslutat och sista åtgärden i asylärendet är genomfört.

 • Dessa asylsökande personer har ett LMA kort som ska uppvisas vid vårdbesök.
 • De ska använda sitt svenska personnummer i sjukvården, inget reservnummer ska skapas upp
 • Deras län- och kommunkod ska vara där man är folkbokförd, dvs de ska inte ha län- och kommunkod 88/88
 • Avgifter och regelverk gäller som för asylsökande
 • Avgiftstyperna för asylsökande ska användas.

Sekretesskyddad adress

I de fall Migrationsverket har sekretessmarkerat adressen så ska det hanteras enligt nedan rutin.

Gör följande med den post som Migrationsverkets interna funktion ska förmedla:

 • Det brev som ska förmedlas ska läggas i ett slutet kuvert.
 • På kuvertet ska mottagarens ärendenummer skrivas.
 • Kuvertet ska läggas i ett ytterkuvert som sänds till postförmedlingsadressen ” Migrationsverket, Förvaltningsenheten/Förmedlingsuppdrag, 601 70 Norrköping

GAS

GAS svarar på frågor om bl a asylsökande är inskriven på Migrationsverket och kontaktuppgifter till boende.

Måndag till fredag  08.00-16.00.

Vårdenheter i egen regi

010-47 61 900

Val 2 följt av val 5 följt av val 2

Vårdenheter i privat regi

010-45 53 950

Val 2 följt av val 5

Telefonnummer Migrationsverket

Mottagningsenheten i Halmstad 010-485 74 63

Migrationsverket Göteborg   010-485 37 42 telefontid måndag – fredag kl. 9-12

Information kostnadskrävande vård

Blankett Kostnadskrävande vård Nr 4492

Hälsoundersökning

Ersättning för hälsoundersökning för asylsökande är 1820 kronor.Dokument och länkar

Standardiserat läkarintyg för LOUH för asylsökande BLANKETT NR 244011

Asylsökande, tillståndslös mfl

Relaterad information

Olika språk - vård i Sverige för asylsökande och tillståndslösa

Sjukresor för asylsökande

Asylsida vårdgivarwebben

Ersättning vaccinering av asylsökande barn

Senast ändrad: