Direkt till innehållet

Asylsökande

Digitala LMA kort

Från 2022-01-01 utfärdar Migrationsverket nya LMA kort som kommer att uppdateras digitalt med aktuell information om person i fråga är asylsökande och om kortinnehavaren har rätt att arbeta. Det finns ingen information om personnummer och det sker ingen lagring av information om vem som gjort sökningarna

På alla nya LMA kort kommer det att finnas en QR kod och en webbadress på baksidan av LMA kortet. För att få reda på om LMA kortet är giltigt kan man antingen scanna QR koden på kortets framsida, om det finns möjlighet till en scanner, eller gå in på webbadressen som finns angiven på baksidan av LMA kort. En giltighetstid kommer  inte att stå på de nya LMA korten, inte heller visas i uppslagstjänsten.

Visas informaiton i uppslagstjänsten = person är asylsökande

Visas ingen information i uppslagstjänsten = person fått avslag på sin ansökan och är då tillståndslös. Län- och kommunkod ska då ändras till 66

Vad innebär detta:

 • De gamla LMA korten kommer succesivt under 2022 att fasas ut så under det första halvåret kommer det att finnas både gamla och nya LMA kort.
 • Gamla kortet – giltighetstiden har gått ut, frågor om giltighetstid, om person fortfarane är asylsökande får ställas som vanligt till GAS så de kan titta i Melker systemet
 • Nya kortet – för att veta om LMA kortet är giltigt får man för varje asylsökande gå in på den webbaserade uppslagstjänsten för att se om LMA kort är giltigt. OBS, ingen giltighetstid visas
 • Det går att söka ut information själv
 • Kliniker som har öppet på kvällar, nätter och helger kan själv söka ut information om LMA kortet är giltigt
 • Uppslagstjänsten kommer att visa om ett LMA kort är giltigt oavsett vilken region den asylsökande tillhör
 • Tips: Lägg webbadressen som ett ”bokmärke/favorit” för att sen i sökningen bara lägga till den sista unika teckenkombinationen som finns på vara LMA kort
 • Eftersom inte någon giltighetstid visas i uppslagstjänsten kommer giltighetstiden i VAS vara ett datum som inte stämmer. För varje asylsökande som kommer med nytt LMA kort måste uppslagstjänsten användas för att få information om person i fråga är asylsökande

Folkbokförd som söker asyl på nytt

Asylsökande personer som haft ett arbetstillstånd och en folkbokföring, dvs svenskt personnummer har möjlighet att återgå till att söka asyl på nytt. Dessa personer blir då asylsökande och omfattas av LMA men de behåller sitt svenska personnummer till ärendet på nytt är prövat, beslutat och sista åtgärden i asylärendet är genomfört.

 • Dessa asylsökande personer har ett LMA kort som ska uppvisas vid vårdbesök.
 • De ska använda sitt svenska personnummer i sjukvården, inget reservnummer ska skapas upp
 • Deras län- och kommunkod ska vara där man är folkbokförd, dvs de ska inte ha län- och kommunkod 88/88
 • Avgifter och regelverk gäller som för asylsökande
 • Avgiftstyperna för asylsökande ska användas.

GAS

GAS svarar på frågor om bl a asylsökande är inskriven på Migrationsverket och kontaktuppgifter till boende.

Måndag till fredag  08.00-16.00.

Vårdenheter i egen regi

010-47 61 900

Val 2 följt av val 5 följt av val 2

Vårdenheter i privat regi

010-45 53 950

Val 2 följt av val 5

Migrationsverket

0771-235 235

010 485 65 26 Mottagningsenhet i Falkenberg

Information kostnadskrävande vård

Blankett Kostnadskrävande vård Nr 4492

Hälsoundersökning

Ersättning för hälsoundersökning för asylsökande är 1820 kronor.

Dokument och länkar

Standardiserat läkarintyg för LOUH för asylsökande BLANKETT NR 244011

Asylsökande, tillståndslös mfl

Relaterad information

Olika språk - vård i Sverige för asylsökande och tillståndslösa

Sjukresor för asylsökande

Asylsida vårdgivarwebben

Ersättning vaccinering av asylsökande barn

Senast ändrad: