Direkt till innehållet

Nutrition

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Grunden för all kost- och nutritionsbehandling är oralt intag av mat och dryck, men hos ett mindre antal patienter är aptiten och förmågan att äta så nedsatt att intaget av mat och dryck, trots anpassning, är otillräckligt för att tillgodose behovet av energi och näring. Näringstillförsel via magtarmkanalen, enteral nutrition (EN), eller tillförsel direkt i blodbanan, parenteral nutrition (PN), är då alternativ.