Direkt till innehållet

Digitala tjänster och utbud

Digitalt utbud och utveckling för alla vård- och tandvårdsmottagningar inom eller med avtal med Region Halland

”Varje mottagning ska själva aktivt utveckla sitt digitala utbud utifrån invånarens/patientens och verksamhetens behov. Tjänsterna i utbudet ska bidra till ökat uppfyllande av mål, strategiska val och prioriteringar i Hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland 2017-2025.”

I Region Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi beskrivs i mål 4 satsningar på digitalisering utifrån ett invånar- och medarbetarperspektiv. ”Invånaren ska ges möjlighet att ta ansvar utifrån sin egen förmåga”.

De strategiska valen ska vara utifrån invånarnas och patienternas fokus samt att tänka digitalt först. Det innebär att dialogen mellan vården och invånaren i högre utsträckning ska ske genom digitala verktyg i den mån det är möjligt. I uppföljningen av hälso- och sjukvårdsstrategin sätts övergripande årliga mål för ökat användande av digitala kanaler.

Digitalt utbud är den grundnivå av digitala tjänster som alla verksamheter som utför vård i Halland ska erbjuda. Digitalt utbud revideras årligen i samband med översyn av förfrågningsunderlag för vårdval och framtagande av verksamhetsplaner.

Tillämpningsanvisning

Digitalt utbud

Beslut – Digitalt utbud

Senast ändrad: