Direkt till innehållet

Lag om ersättning för fysioterapi (LOF)

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOF. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, regler, överenskommelser och annat. Här finns även blanketter och kontaktuppgifter.

Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Denna verksamhet bedrivs på primärvårdsnivå och finansieras av Region Halland via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

En nationell utredning har tagit fram ett förslag som bland annat innehåller betydande förändringar för de privata vårdgivare i Region Halland som är verksamma inom nationella taxan. Förslagen innehåller att nationella taxan ska upphävas. Syftet har varit att utreda och ge förslag på hur småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet kan anslutas till offentligt finansierad öppen vård för tillgång till en jämlik vård i hela landet.

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd - Regeringen.se

Kontaktuppgifter

Anders Thorstensson

Avdelningen Uppdrag och analys inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret

Anders.Thorstensson@regionhalland.se

Magnus Warfvinge

Avdelningen Uppdrag och analys inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret

Magnus.Warfvinge@regionhalland.seSnabbval

Avgiftshandboken

Ekonomi

Prislistor - ersättning

Hjälpmedelsförskrivning

Senast ändrad: