Direkt till innehållet

Campylobacter

Om sjukdomen

Campylobacter är en bakterie som kan orsaka diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar. Campylobacter smittar oftast genom kontaminerad mat eller dryck.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om cambylobacterinfektion samt hur det smittar.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall, förhållningsreglerna ska journalföras. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Informera även om Hygienråd vid tarmsmitta som återfinns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör också bara med i smittskyddsanmälan:

  • Fler sjuka i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
  • Ta uppgifter om arbete, skola, förskola. Om barn varit på förskola i samband med symtomdebut eller med symtom.
  • Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)
  • Restaurangbesök?
  • Hantering/intag av misstänkta livsmedel eller vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)
  • Djurkontakt?
  • Sjukskrivning av index tills stabil symtomfrihet.
  • Ingen uppföljande provtagning krävs innan återgång till förskola eller arbete.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för campylobacterinfektion är kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Länkar

Sjukdomsinformation om campylobacterinfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: