Direkt till innehållet

ME/CFS

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

ME/CFS

Regional processbeskrivning

En regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland.

Du hittar regionala styrande dokument längst ner på sidan.

Kunskapsstöd

Socialstyrelsen

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Regional processbeskrivning

En regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland.

Senast ändrad: