Direkt till innehållet

ME/CFS

ME/CFS

Regional processbeskrivning

En regional processbeskrivning beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland.ME/CFS-Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom

Typ: Processbeskrivning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-02-26 09:53:30
Granskare:7649;#Hopstadius Fredrik KATTEGATTKLINIKEN;#725;#Thomasson-Sommer Peter HS MED;#2225;#Nilsdotter Eva-Karin HS BARN;#2700;#Ku00e4llgu00e5rd Anders HS REH;#8453;#Wejstam Thomas PSH LEDN;#7649;#Hopstadius Fredrik KATTEGATTKLINIKEN;#725;#Thomasson-Sommer Peter HS MED;#2225;#Nilsdotter Eva-Karin HS BARN;#2700;#Ku00e4llgu00e5rd Anders HS REH;#8453;#Wejstam Thomas PSH LEDN;#7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD;#
Huvudförfattare:
Medförfattare: Hopstadius Fredrik KATTEGATTKLINIKEN;
Redaktör:
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Kunskapsstöd

Socialstyrelsen

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Senast ändrad: