Direkt till innehållet

Kontoanmälan och inloggning i webbutiken

Region Hallands webbutik med lagerförda förbrukningsvaror och beställningsvaror är tillgänglig för regionens förvaltningar och dess verksamheter. Privata vårdgivare inom vårdvalsmodellen har också tillgång till webbutiken, likaså vårdgivare som på annat sätt är offentligt finansierad av regionen.

Anmälan av kundkonto för att beställa i webbutiken

För att vara behörig beställare i webbutiken krävs ett kundkonto. Inloggningen i webbutiken är personlig och därför behöver verksamheten ansöka om kundkonto för varje beställare. Anmälan görs genom ett ansökningsformulär som ska undertecknas av närmsta chef.

Vid handläggning av kontoanmälan värderas om verksamheten är behörig beställare utifrån Region Hallands riktlinjer. Samma formulär används om man vill ändra kundkontouppgifter om verksamheten eller beställaren. Även avanmälan av kundkonto görs med formuläret.

Region Hallands medarbetare behöver även ha genomfört utbildningen "Introduktion till inköp för avropare" i kompetensportalen.

Kundanmälan till Lager- och logistikservice (e-tjänst)

Ansökan/avanmälan av kundkonto i webbutiken (blankett)

Inloggning i webbutiken

Beställare som är anställda i Region Halland och som är inloggade i regionens nätverk, kommer direkt in i webbutiken utan särskilt inloggningsförfarande.

Är man anställd i en vårdverksamhet som inte ingår i Region Hallands organisation, sker inloggning med användarnamn och lösenord som tilldelats efter godkänd kontoanmälan. Om beställaren har regionens användar-ID och tillgång och anslutning till regionens nätverk, kan man välja samma inloggningsförfarande som en regionanställd, eller att logga in med användarnamn och lösenord.

Guide för beställning i webbutiken (Websesam)Senast ändrad: