Direkt till innehållet

Webbtidbok

Webbtidbokning innebär att mottagningen erbjuder invånaren att boka eller av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Webbtidbokstjänster för Halland

Carita

Verksamhet: Tandvården

Typ av besök: Besök till tandvårdens verksamheter

Prosang

Verksamhet: Blodcentralen

Typ av besök: Blodgivare

RHKS

Verksamhet: Kvinnohälsovården

Typ av besök: Gynekologisk cellprovtagning

Verksamhet: Röntgen

Typ av besök: Undersökning av stora kroppspulsådern (bukaorta)

Sectra

Verksamhet: Röntgen

Typ av besök: Hälsokontroll mammografi

VAS

Verksamhet: Region Halland och privata vårdgivare

Typ av besök: Besök till vårdgivare som använder VAS

Fristående tidbok

Verksamhet: BB

Typ av besök: Visning på förlossningen och BB

Verksamhet: MTH

Typ av besök Hämtning/återlämning av medicintekniska

Verksamhet: Kvinnohälsovården

Typ av besök: Föräldragrupp och Amningsinformation

Mer information

För mer information om Webbtidbokning (Inera)

För mer information kring mål och uppföljning se Digitala tjänster

Blanketter, manualer och rutiner

Webbtidbok VAS och 1177

Senast ändrad: