Direkt till innehållet

Strama

STRAMA-utbildning på BVC

”Barn, infektioner och antibiotika” är en utbildning som är avsedd att användas inom ramen för BVC:s föräldrautbildning.
Föräldrautbildning är en inarbetad verksamhet på flertalet barnavårdscentraler (BVC) i landet. Flera träffar med olika teman brukar ingå under barnets första levnadsår. Gemensamt för många småbarnsföräldrar är att förskolestarten närmar sig i ettårsåldern. Det är positivt ur många aspekter, men det är också en tid då många upplever att deras barn blir mer sjuka i olika infektioner.

Utbildningen ”Barn, infektioner och antibiotika” syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. Den avser också skapa insikt i varför antibiotika inte alltid är ett självklart val.

Material

Ladda ner bildspel, manual och broschyr genom att klicka dig vidare till Strama Hallands hemsida.