Direkt till innehållet

Beställning/uttag nutrition

Patientinformation om beställning och leverans

 

Information till brukare/patienter

Patientinformation om beställning och leverans

Beställning av förskrivna nutritionsprodukter görs i första hand via www.1177.se

I andra hand via Hjälpmedelscentrums kundtjänst, tel. 010-476 19 30.

Obs! Första gången en beställning görs till barn yngre än 18 år behöver Hjälpmedelscentrums kundtjänst kontaktas, tel. 010-476 19 30.

 

 

 Senast ändrad: