Direkt till innehållet

Kvinnosjukdomar och förlossning

Det nationella programområdet (NPO) Kvinnosjukdomar och förlossning leder leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Utifrån den nationella styrningen arbetar Region Halland enligt en lokal kunskapsstyrningsprocess. 

Regionala styrande dokument

Den regionala processbeskrivningen för Endometrios och för Psykisk ohälsa under graviditet, förlossning och postpartum hittar du längst ner på sidan.

Nationella stödjande dokument

Kvinnohälsa - Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

 Senast ändrad: