Direkt till innehållet

Obduktion

Obduktionsavdelningen finns vid Hallands Sjukhus Halmstad. Här utförs kliniska obduktioner reglerade i obduktionslagen (Svensk författningssamling Lag 1995:832 om obduktioner m.m.).

En klinisk obduktion utförs av en patologläkare och görs främst för att fastställa dödsorsak, och utgör en viktig kvalitetskontroll av diagnostisk och klinisk verksamhet inom Hälso- och sjukvård. Ett utlåtande skickas till den läkare som remitterat för obduktion.

Vid frågor angående dödsorsak mm, hänvisas anhöriga till ansvarig behandlande läkare eller den läkare som skickat remiss för obduktion.

Obduktionsavdelningen: 035-13 18 76

Bårhus

Besöksadress:

Obduktion och Bårhus, Hallands sjukhus Halmstad, ingång 26

Telefontider:

Mån–Fre 7–15:30

 

Ackrediteringsmärke1367FärgSenast ändrad: