Direkt till innehållet

Urinblåse- och urinvägscancer

Urinblåse- och urinvägscancer (RCC samverkan)

Remiss

Remiss skickas till urologmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen till utredning (vid välgrundad misstanke) ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
  • samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
  • längd och vikt
  • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Lena Karevi, 0300-56 51 91, Fax: 0300-196 96

Halmstad/Varberg: Carolina Sjöberg, Varberg, 0340-48 11 30, Fax: 0340-48 18 39

Christin Helmersson, Halmstad, 035-17 28 48

Patientinformation

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen, röntgen av njurar och urinvägar samt cystoskopi
 • patienten kommer att bli kontaktad av urologikliniken inom kort och därför bör patienten var tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • att en enkät om patientens upplevelse kommer att skickas ut efter ca 8 veckor.Senast ändrad: