Direkt till innehållet

Teknisk service och reparation av hjälpmedel

Felanmälan på hjälpmedel

Här hittar du information om hur du själv kan felsöka vissa hjälpmedel innan du gör en felanmälan. Här finns även länkar till olika leverantörers hemsidor för monteringsanvisningar.

För att tillverkarens produktansvar ska gälla måste produkten användas och underhållas löpande på det sätt som tillverkaren anger. Vid reparationer och andra tekniska åtgärder ska arbetet utföras enligt tillverkarens instruktioner och delar/material som uppfyller tillverkarens specifikationer.

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokumenten hittar du längst ner på sidan.

 

 

Om hjälpmedlet har en märkning som på bilden, tillhör hjälpmedlet Hjälpmedelscentrum/Dako.

Streckkodsetiketter med telefonnummer till hjälpmedelscentrum

Om hjälpmedlet har en märkning som på bilden, tillhör hjälpmedlet Medicinsk apparatur i hemmet.

 

Bra att veta inför en felanmälan:

- Hjälpmedlets individnummer (en klisterlapp med streckkod och ett fem- eller sexsiffrigt nummer på)

- Personnummer på den som hjälpmedlet är registrerat på

- Aktuellt telefonnummer och namn på ev kontaktperson

- Adress och ev portkod och avdelning där hjälpmedlet för närvarande är placerat

 

Vid reparation av hjälpmedel utanför Hjälpmedelscentrum (t.ex. hemma hos brukaren eller på ett boende) kan tekniker eventuellt behöva ta med hjälpmedlet för vidare reparation. Ersättningshjälpmedel erbjuds inte under reparationstiden.

Vid reparation av hjälpmedel utanför Medicinsk apparatur i hemmet (t.ex. hemma hos brukaren eller på ett boende) kan tekniker eventuellt behöva ta med hjälpmedlet för vidare reparation. Ersättningshjälpmedel lämnas alltid under reparationstiden.

 

Kontaktvägar för felanmälan

Felanmälan via telefon

Hjälpmedelscentrum Halland

Tel. 010 - 47 619 30

Öppettider: helgfria vardagar 8-12, 13-16.

 

Medicinsk apparatur i hemmet

Tel. 035 - 13 19 79

Öppettider: helgfria vardagar 8-12, 13-15:30. Övrig tid beredskap, se nedan.

 

Felanmälan via websesam

Gäller det felanmälan på datorer, avancerade samtalsapparater eller ominstallation på program/appar - skicka en arbetsorder i Websesam. Välj DAKO - Reparation/avhjälpande underhåll. Välj i hjälpmedelslistan vilket hjälpmedel det gäller.

 

För felanmälan på övriga hjälpmedel - lägg en arbetsorder i Websesam

Välj WEB - Reparation/avhjälpande underhåll.

Beskriv felet så noga som möjligt. Det finns möjlighet att bifoga bilder i arbetsordern.

 

Felanmäl via 1177.se

Brukare kan själv felanmäla sitt hjälpmedel genom att logga in på mina sidor på 1177.se

 

Drop-in tider till hjälpmedelstekniker på Hjälpmedelscentrum

Halmstad: mån-fre kl. 8-12, 13-16

Varberg: mån kl. 9:30-12, tors kl. 13-15

Kungsbacka: tors kl. 13-15

 

Skicka in hjälpmedel som tillhör Hjälpmedelscentrum

Förskrivare kan skicka in hjälpmedel för reparation. I dessa fall ska hjälpmedlet vara uppmärkt med fullständigt ifylld rosa reparationslapp (beställs via vår kundtjänst). Tänk på sekretess, låt aldrig namn eller personnummer vara synligt på hjälpmedlen.

Om du behöver hjälp eller rådgivning med tekniska frågor, monteringar, inställningar, anpassningar eller rådgivning inför en arbetsorder kan du kontakta oss via mejl;

hmcteknisksupportsoder@regionhalland.se (Halmstad, Laholm och Hylte)

hmcteknisksupportmitt@regionhalland.se (Falkenberg och Varberg)

hmcteknisksupportnorr@regionhalland.se (Kungsbacka)

 

 

Beredskapsservice på hjälpmedel

På Hjälpmedelscentrum och Medicinsk apparatur i hemmet finns beredskapsservice som är till för att hjälpa brukare i akuta situationer då man inte klarar sig till första vardagen eller efter helgen.

De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är personlyftar, sängar, ventilatorer, syrgas samt andra hjälpmedel som är nödvändiga för att tillgodose brukarens möjlighet att klara basfunktioner i det dagliga livet. Tekniker på Hjälpmedelscentrum och Medicinsk apparatur i hemmet bedömer om åtgärd ska utföras.

 

Medicinsk apparatur i hemmet har beredskap all tid utanför ordinarie arbetstid, mån-fred kl. 8-15:30.

Hjälpmedelscentrum har beredskap lördag/söndag samt helgdagar 08.00-16.00.

 

För att komma i kontakt med tjänstgörande tekniker ring Region Hallands växel 035-13 10 00.

Rutin

Senast ändrad: