Direkt till innehållet

Teknisk service och reparation av hjälpmedel

Sidan är under uppbyggnad.

Om hjälpmedlet har en märkning som på bilden, läs mer under rubriken Hjälpmedelscentrum/Dako.

Streckkodsetiketter med telefonnummer till hjälpmedelscentrum

Bilder på individetiketter från mah, hmc och icke-individer

ev. undersidor för felanmälan per verksamhet samt checklistor för felsökning

 

 

Här hittar du information om hur du själv kan felsöka vissa hjälpmedel innan du gör en felanmälan. Här finns även länkar till olika leverantörers hemsidor för monteringsanvisningar.

 

För att tillverkarens produktansvar ska gälla måste produkten användas och underhållas löpande på det sätt som tillverkaren anger. Vid reparationer och andra tekniska åtgärder ska arbetet utföras enligt tillverkarens instruktioner och delar/material som uppfyller tillverkarens specifikationer.

 

Hjälpmedelscentrum/Dako

Bra att veta inför en felanmälan:

- Hjälpmedlets individnummer (en klisterlapp med streckkod och ett fem- eller sexsiffrigt nummer på)

- Personnummer på den som hjälpmedlet är registrerat på

- Aktuellt telefonnummer och namn på ev kontaktperson

- Adress och ev portkod och avdelning där hjälpmedlet för närvarande är placerat

Vid reparation av hjälpmedel utanför hjälpmedelscentrum (t.ex. hemma hos brukaren eller på ett boende) kan tekniker eventuellt behöva ta med hjälpmedlet för vidare reparation på Hjälpmedelscentrum. Ersättningshjälpmedel erbjuds inte under reparationstiden.

 

Kontaktvägar för felanmälan

Felanmälan via telefon

Hjälpmedelscentrum Halland

Tel. 010-47 619 30

Öppettider: helgfria vardagar 8-12, 13-16.

 

Felanmälan via websesam

Gäller det felanmälan på datorer, avancerade samtalsapparater eller ominstallation på program/appar - skicka en arbetsorder i Websesam. Välj DAKO - Reparation/avhjälpande underhåll. Välj i hjälpmedelslistan vilket hjälpmedel det gäller.

 

För felanmälan på övriga hjälpmedel - lägg en arbetsorder i Websesam

Beskriv felet så noga som möjligt. Det finns möjlighet att bifoga bilder i arbetsordern.

 

Felanmäl via 1177.se

Brukare kan själv felanmäla sitt hjälpmedel genom att logga in på mina sidor på 1177.se

 

Drop-in tider till hjälpmedelstekniker

Halmstad: mån-fre kl. 8-12, 13-16

Varberg: mån kl. 9:30-12, tors kl. 13-15

Kungsbacka: tors kl. 13-15

 

Skicka in hjälpmedel

Förskrivare kan skicka in hjälpmedel för reparation. I dessa fall ska hjälpmedlet vara uppmärkt med fullständigt ifylld rosa reparationslapp (beställs via vår kundtjänst). Tänk på sekretess, låt aldrig namn eller personnummer vara synligt på hjälpmedlen.

Om du behöver hjälp eller rådgivning med tekniska frågor, monteringar, inställningar, anpassningar eller rådgivning inför en arbetsorder kan du kontakta oss via mejl;

hmcteknisksupportsoder@regionhalland.se (Halmstad, Laholm och Hylte)

hmcteknisksupportmitt@regionhalland.se (Falkenberg och Varberg)

hmcteknisksupportnorr@regionhalland.se (Kungsbacka)

 

 

Beredskapsservice på hjälpmedel

Vid hjälpmedelscentrum finns beredskapsservice för hjälpmedel på lördag/söndag samt helgdagar 08.00-16.00. Beredskapsservicen syftar till att hjälpa brukare i akuta situationer då man inte klarar sig till första vardagen efter helgen. Felen kan ibland åtgärdas tillfälligt för att avhjälpas efter helgen.

De hjälpmedel som omfattas av beredskapen är personlyftar, sängar samt andra hjälpmedel som är nödvändiga för att tillgodose brukarens möjlighet att klara basfunktioner i det dagliga livet. Hjälpmedelstekniker på hjälpmedelscentrum bedömer om åtgärd ska utföras.

För att komma i kontakt med tjänstgörande tekniker ring Region Hallands växel 035-13 10 00.

 

Rutin

Hmc: Avhjälpande underhåll av hjälpmedel

Senast ändrad: