Direkt till innehållet

Hjärtsvikt

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer för Hjärtsjukvård

Regionala styrande dokument

Regional processbeskrivning

Den regionala processbeskrivningen beskriver hur vi arbetar tillsammans för att bättre skapa värde för dem vi är till för, vem som gör vad och helst i vilken ordning något görs i en process. Beskrivningen ska ha den detaljeringsgrad som skapar förståelse för processen och helheten utan att förlora sig i detaljer. Detaljerna och Hur ligger istället i de eventuellt kopplade rutinerna.Hjärtsvikt

Typ: Processbeskrivning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-10-30 08:35:15
Granskare:14141;#Agvall Bju00f6rn RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD FOU;#14141;#Agvall Bju00f6rn RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD FOU;#7023;#Johansson Ola RK LEDNING;#
Huvudförfattare:
Medförfattare: Agvall Björn RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD FOU;
Redaktör:
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Regionala vårdriktlinjer

En regional vårdriktlinje är en regional tillämpning för Region Halland utifrån kunskapsstöd så som nationella vårdprogram/riktlinjer, sjukvårdsregionala vårdprogram/riktlinjer eller vetenskap och beprövad erfarenhet.Hjärtsvikt - Patientövergång mellan närsjukvård och Hjärtmottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-04-14 09:43:21
Granskare:7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: Lingman Markus HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av terapigrupperna, bestående av allmänläkare, apotekare, sjukhusläkare och sjuksköterskor samt andra relevanta yrkesgrupper. Rekommendationerna bygger på publicerade studier, nationella och internationella riktlinjer och bästa tillgängliga evidens i övrigt. De riktar sig till alla Region Hallands förskrivare och syftet är att erbjuda ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd.

Terapirekommendationer Halland - Hjärtsvikt

Kommande styrande dokument

Inom ramarna av den nationella kunskapsstyrningen planeras det att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp om hjärtsvikt. Mer information om detta kommer senare.

Processledare:

Markus Lingman

 

Senast ändrad: