Direkt till innehållet

Om Läkemedelskommittén

Kontaktuppgifter

Postadress:
Läkemedelskommittén Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Besöksadress:
Regionkontoret
Södra vägen 9
Halmstad

Telefon:
035 – 13 65 20

E-post:
lakemedelskommitten@regionhalland.se

Mötesdatum

Onsdagen den 22 maj 2019, Halmstad
Kl. 8.30-12

Läkemedelskommittéer i Sverige

Läkemedelskommittéerna skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget.

Enligt lag skall det i varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis.

Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla landsting och regioner skall utfärda ett lokalt reglemente med föreskrifter om läkemedelskommitténs verksamhet och arbetsformer.

Läkemedelskommittéer i Sverige

 

Om Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén Halland bildades i samband med läkemedelsreformen 1997. Läkemedelskommittén är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel. Kommittén verkar för en rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning. Uppdraget är fastställt av regionstyrelsen. I kommittén ingår ett antal terapigrupper, vars ansvar bl a är att utarbeta Terapirekommendationer samt lista över rekommenderade läkemedel. Varje terapigrupp består av förskrivare, apotekare och sjuksköterskor. Totalt är ett hundratal personer engagerade i terapigrupperna.

Läkemedelskommittén består av 16 ledamöter från såväl offentlig som privat vård. Mandatperioden är fyra år. Ledamöterna utses av regionens Hälso- och sjukvårdsdirektör efter förslag av respektive huvudman. Regionstyrelsen utser ordförande och vice ordförande.

Ledamöter Läkemedelskommittén Halland

Ordförande
Tamara Adem
tamara.adem@regionhalland.se

Vice Ordförande
Johan Bergström
Vårdcentralen Hertig Knut
johan.bergstrom@regionhalland.se

Sekreterare
Magnus Bengtsson
Läkemedelsstrategi, Region Halland
magnus.bengtsson@regionhalland.se

Ledamöter
Hans Ackerot
Psykiatrin Halland
Hans.Ackerot@regionhalland.se

Ina Dagis
Vårdcentralen Ullared
ina.dagis@regionhalland.se

Berne Eriksson
Medicinkliniken, Hallands sjukhus
Berne.Eriksson@regionhalland.se

Jonas Eriksson, VC Kungsbacka
Jonas.Eriksson@regionhalland.se

Kent Åke Henricson
Barn- och Ungdomskliniken, Hallands sjukhus
kentake.henricson@regionhalland.se

Linda Landelius
Läkemedelsstrategi, Region Halland
linda.landelius@regionhalland.se

Katarina Möller Fornander
Husläkarna i Vallda
katarina.moller@regionhalland.se

Mikael Olsson
Medicinkliniken, Hallands sjukhus
mikael.olsson@regionhalland.se

Patrik Olsson
Läkemedelsenheten, Hallands sjukhus
patrik.olsson@regionhalland.se

Per Rabe
Specialisttandvården, Hallands sjukhus
per.rabe@regionhalland.se

Lars Rödjer
Medicinkliniken, Hallands sjukhus
lars.rodjer@regionhalland.se 

Annika Teleman
Capio Movmement
Annika.teleman@capio.se

Adjungerade
Anton Hübner
Läkemedelsstrategi, Region Halland
anton.hubner@regionhalland.se

Sara Lindholm
Vårdcentralen Kungsbacka
sara.lindholm@regionhalland.se

Ida Josephsson
Hälso- och sjukvårdsuppdrag
ida.josephsson@regionhalland.se

 

Om innehållet
Senast ändrad: