Direkt till innehållet

Cancerprocesser

Cancerprocesser samt ansvarig processledare

Länkarna till vårdprogram går till beskrivningarna på RCC i samverkan.

Allvarliga ospecifika symtom

Vårdprogram

Årsrapport 2018

Processledare:

Peter Fredriksson


Barncancer

Vårdprogram

Processledare:

Vakant


Blodcancer, lymfom och myelom

Vårdprogram

Årsrapport 2018

Processledare:

AML: Conny Karlsson

Lymfom: Mikael Olsson och Nevzeta Kuric

Myelom: Conny Karlsson och Mikael Olsson


Bröstcancer

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processkarta

Processledare:

Kristina Åhsberg och Mikael Wallberg


Buksarkom och neuroendokrina buktumörer

Vårdprogram

Kontaktperson:

Bengt Nilsson


Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Vårdprogram bukspottkörtel

Vårdprogram lever och galla

Processledare:

Vakant


Cancer med okänd primärtumör

Vårdprogram

Processkarta

Processledare:

Erik Holmgren


Livmoderhalscancerprevention

Vårdprogram

Regional processbeskrivning

Screeningcellprover

Processledare:

Mira Ehrig


Gynekologisk cancer

Vårdprogram

Processkarta livmodercancer

Processkarta livmoderhalscancer

Processledare:

Christina Rydberg och Nina Kaerger Billfeldt


Hjärntumörer

Vårdprogram

Processledare:

Susanne Hejnebo


Hudcancer

Vårdprogram

Processkarta

Processledare:

Magnus Karlsson


Huvud- och halscancer

Vårdprogram

Processledare:

Fredrik Ho


Lungcancer

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processkarta

Årsrapport 2018

Processledare:

Ulrich Mager


Matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogram

Årsrapport 2018

Processledare:

Vakant


Njurcancer

Vårdprogram

Årsrapport 2018

Processledare:

Sadik Avdic


Palliativ vård

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Årsrapport 2018

Processledare:

Anders Öman


Penis- och testikelcancer

Vårdprogram

Kontaktperson:

Thomas Rountos


Prostatacancer

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processkarta

Årsrapport 2018

Information om PSA-testning Region Halland

Processledare:

Thomas Rountos


Skelett- och mjukdelssarkom

Vårdprogram

Kontaktperson:

Jan Axelsson


Sköldkörtelcancer

Vårdprogram

Kontaktperson:

Jonas Karlberg


Tjock- och ändtarmscancer

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processledare:

Daniel Lichtenstein Nisser och Andreas Jonsson


Urinblåse- och urinvägscancer

Vårdprogram

Årsrapport 2018

Processledare:

Jacob Kleist


Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering ingår som en del i varje cancerprocess och sträcker sig över hela vårdkedjan. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Om cancerrehabilitering - RCC i samverkan

Palliativ vård

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga/existentiella problem som kan uppstå.

Om palliativ vård - RCC i samverkan

 

Senast ändrad: