Direkt till innehållet

Cancerprocesser

Cancerprocesser samt ansvarig processledare

Länkarna till vårdprogram går till beskrivningarna på RCC i samverkan.

Allvarliga ospecifika symtom

Vårdprogram

Processledare:

Peter Fredriksson


Barncancer

Vårdprogram

Processledare: Johan Fredlund


Blodcancer, lymfom och myelom

Vårdprogram

Processledare:

AML: Conny Karlsson

Lymfom: Mikael Olsson och Nevzeta Kuric

Myelom: Conny Karlsson och Mikael Olsson


Bröstcancer

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processkarta

Processledare:

Kristina Åhsberg och Mikael Wallberg


Buksarkom och neuroendokrina buktumörer

Vårdprogram

Kontaktperson:

Bengt Nilsson


Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Vårdprogram bukspottkörtel

Vårdprogram lever och galla

Processledare: Maria Bergström


Cancer med okänd primärtumör

Vårdprogram

Processkarta

Processledare:

Kristina Ottosson


Livmoderhalscancerprevention

Vårdprogram

Regional processbeskrivning

Screeningcellprover

Processledare:

Mira Ehrig


Gynekologisk cancer

Vårdprogram

Processkarta livmodercancer

Processkarta livmoderhalscancer

Processledare:

Christina Rydberg och Nina Kaerger Billfeldt


Hjärntumörer

Vårdprogram

Processledare:

Susanne Hejnebo


Hudcancer

Vårdprogram

Processkarta

Processledare:

Magnus Karlsson


Huvud- och halscancer

Vårdprogram

Processledare:

Fredrik Ho


Lungcancer

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processkarta

Processledare:

Ulrich Mager


Matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogram

Processledare: Maria Bergström


Njurcancer

Vårdprogram

Processledare:

Sadik Avdic


Palliativ vård

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processledare:

Anders Öman


Penis- och testikelcancer

Vårdprogram

Processledare:

Christer Nyberg


Prostatacancer

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processkarta

Information om PSA-testning Region Halland

Processledare:

Thomas Rountos


Skelett- och mjukdelssarkom

Vårdprogram

Kontaktperson:

Jan Axelsson


Sköldkörtelcancer

Vårdprogram

Kontaktperson:

Jonas Karlberg


Tjock- och ändtarmscancer

Vårdprogram

Nationell riktlinje

Processledare:

Daniel Lichtenstein Nisser och Andreas Jonsson


Urinblåse- och urinvägscancer

Vårdprogram

Processledare: 

Emad Fadhel Sabir


 Senast ändrad: