Direkt till innehållet

Syn- och hörselverksamheter

Syncentralen, Hörselmottagningen och Hörselhabiliteringen är länsövergripande verksamheter. Syn- och hörselhjälpmedel hanteras inom verksamheten, där också förskrivarna finns.

Syncentralen

Syncentralen har som uppgift att genom habilitering/rehabilitering hjälpa personer som har en synnedsättning att få det lättare att fungera i sin vardag. Det kan handla om rådgivning och stöd samt individuell utprovning och inträning av olika synhjälpmedel.

Synhjälpmedel förskrivs av verksamhetens optiker och synpedagoger utifrån beslutade vårdriktlinjer. Remiss från ögonläkare krävs.

Kontakt, funktionsbrevlåda: syncentralen@regionhalland.se

Hörselmottagningen

Verksamheten vänder sig till personer över 20 år med hörselnedsättning som är i behov av hörapparat eller hörseltekniska hjälpmedel.

Efter mätning av hörsel förskrivs individuellt anpassade hörselhjälpmedel utifrån behov. Rådgivning och utprovning av arbetstekniska hjälpmedel erbjuds.

Hörselhjälpmedel förskrivs av audionom. Remiss från läkare eller egenremiss.

Kontakt, funktionsbrevlåda: hfshorselmottagningen.halland@regionhalland.se

Hörselhabiliteringen

Verksamheten vänder sig till personer under 20 år med hörselnedsättning/dövhet. Kunskap ges om barnets/ungdomens hörsel samt råd för att underlätta och hantera hörselsituationen utifrån barnets/ungdomens olika förutsättningar i hemmet, i skolan eller arbetet och på fritiden.

Verksamheten vänder sig även till personer över 20 år, där inte enbart hörapparat hjälper, och där det finns behov av pedagogiskt och/eller psykosocialt stöd.

Hörselhjälpmedel förskrivs av audionom. Remiss från läkare, audionom eller egenremiss

Kontakt, funktionsbrevlåda: hfshorselhabiliteringen.halland@regionhalland.seSenast ändrad: