Direkt till innehållet

Specialanpassningar

Hantering av hjälpmedel baseras på förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som bland annat tar upp vikten av att hjälpmedel alltid ska hanteras enligt tillverkarens anvisning. Läs mer om lagstiftningen på Medicinteknik | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se) och Medicinteknik | SKR

På SKR:s hemsida finns en vägledning om specialanpassade medicintekniska produkter, Hjälpmedelschefsnätverket | SKR

EU:s styrande dokument

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation - MDR)

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokumenten hittar du längst ner på sidan.

Interna länkar

Specialanpassade medicintekniska produkter i Region Halland

Utbildning

Specialanpassningar hjälpmedel, länk till kompetensportalen för Region Halland anställda.

Specialanpassningar hjälpmedel, länk till kompetensportalen för övriga.

 

 

Senast ändrad: