Direkt till innehållet

BT

Bastjänstgöring (BT) i Region Halland är en tidsbegränsad anställning om 12 månader. Utöver de obligatoriska placeringarna akut sjukvård och primärvård väljer vi i Region Halland att även inkludera en placering inom psykiatrin.

Under din bastjänstgöring kommer du att ha en huvudhandledare som hjälper och stöttar dig under hela din tjänstgöring. Du kommer även att ha en klinisk handledare på varje placering.

Bastjänstgöring är målstyrd mot 18 delmål. Du hittar Socialstyrelsens målbeskrivning här.

Det är viktigt att du redan från början upprättar en individuell utbildningsprogram (IUP, se bedömningsinstrument) tillsammans med din huvudhandledare, för att vara säker på att du inte missar något obligatoriskt moment i din BT.

Organisatoriskt tillhör du AT/BT organisationen på Hallands sjukhus. Till ditt stöd i utbildningsfrågor har du BT-studierektor och Regional studierektor inom utbildningsorganisationen FoU.

Du som BT-läkare kommer att bjudas in till en gemensam samarbetsplats i Teams.

Placeringar

För att dra nytta av de olika organisatoriska förutsättningar som vi har på Hallands sjukhus kommer placeringarna under BT att ha olika ordningsföljd beroende på om du har din anställning i Varberg eller Halmstad.

För dig som har din BT-anställning på Hallands sjukhus Varberg:

 • 3 månader psykiatri
 • 4,5 månader akut sjukvård
 • 4,5 månader primärvård

Fokusperiod på pediatrik ingår i varje placering.

För dig som har din BT-anställning på Hallands sjukhus Halmstad:

 • 3 månader akut sjukvård
 • 3 månader psykiatri
 • 1,5 månader akut sjukvård
 • 4,5 månader primärvård

Fokusperiod på pediatrik ingår i varje placering.

Handledning

Det är viktigt att strukturera upp din handledning med huvudhandledare och klinikhandledare. Ansvaret för att planera in handledning ligger hos dig.

Till din hjälp hittar du förslag på handledningsschema i Region Halland Handledarpraktika.

- BT Handledningsträff

- Handledningskontrakt

Handlednings- och bedömningstillfällen återfinner du även i  en Utbildningssnurra som återfinns i Teams för BT. Här hittar du också ett schema för de planerade utbildningarna på onsdagar (em.).

Utöver dessa handledningstillfällen tillkommer ca 1 timmes patientnära handledning/vecka.

De bedömningsinstrument som bör användas och ligga till grund för dokumentation är följande:

-  Mini-CEX

- DOPS Direct Observation of Procedural Skills 

- CBD Case Based Discussion

- BT kollegium feedback Hallands sjukhus

- BT utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du en beskrivning och mallar för dessa instrument.

Under respektive delmål finns det en checklista där det framgår vilka bedömningar som krävs för måluppfyllelse.

Kompetensutveckling

Bastjänstgöringens huvudsyfte är klinisk tjänstgöring under handledning. För att alla BT-läkare i Region Halland ska få samma baskunskaper ska du även gå följande utbildningar:

Strukturerat omhändertagande av akuta sjukdomstillstånd StAS (ingår under introduktionsveckan för placering akut sjukvård)

Nedanstående utbildningar ska du anmäla dig till i Kompetensportalen. Glöm inte att begära ledigt i ditt schema!

 • Hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och juridik
 • Försäkringsmedicin AT/BT 2 dagar
 • Temadag våld i nära relation
 • Temadag smärta och palliation

Utöver dessa utbildningar kommer du att vara schemalagd på onsdagseftermiddagar för utbildning som delvis är gemensam med AT läkare. Se Utbildningssnurran i Teams för BT.

 

Frågor och svar om BT

Regional FAQ

Länkar övergripande FAQ

Nya regler för läkarnas ST, inkl. BT - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Bastjänstgöring, BT - Sveriges läkarförbund (slf.se)

Ny utbildningsstruktur för läkare | SKR

HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 (socialstyrelsen.se)

 

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för utbildningsfrågor, BT-organisationen FoU Halland

Anna Maria Sankari Ho, BT studierektor, FoU Halland

Kristoffer Brodin, tf. BT studierektor, FoU Halland

Hanna Tilander, tf. projektledare BT, FoU Halland

Harpa Stefánsdóttir Johansson, samordnare, FoU Halland

Lola Arnarsdottir Olofsson, regional studierektor utbildning läkare, FoU Halland

Marie Karlsson, utbildningschef, FoU Halland

 

Kontaktuppgifter för arbetsgivarfrågor, AT/BT-organisationen Hallands sjukhus

Jana Hartelius, AT/BT chef Halland sjukhus Varberg

Isabelle Skoglund Forsvid AT/BT samordnare, Hallands sjukhus Varberg

Klara Håkansson, AT/BT chef Hallands sjukhus Halmstad

Leonora Lami, AT/BT samordnare Hallands sjukhus Halmstad

 Senast ändrad: