Direkt till innehållet

Om Transfusionsmedicin – Blodcentralen

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Halland ingår i den av Region Halland bedrivna sjukvården.

Kliniken har laboratorium på Hallands sjukhus i Halmstad, Kungsbacka och Varberg samt i Falkenberg.

Verksamhet

Avdelningarna för Transfusionsmedicin består av sektioner med specialkunskap inom områdena: blodgivning, blodkomponenter och blodgruppsserologi.

Transfusionsmedicin lämnar ut ca 13 000 blodkomponenter per år för transfusion och utför ca 68 000 analyser.

Bemanning

Transfusionsmedicin har en personalstyrka på omkring 25 personer. Biomedicinska analytiker bemannar Avdelningarna för Transfusionsmedicin i Halmstad och Varberg hela dygnet.

Professioner såsom läkare, kemister, sjuksköterskor, sekreterare, ingenjörer och objektspecialister (IT) är verksamma inom kliniken under dagtid vardagar.

Ackreditering

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Halland är ackrediterad av Swedac för utförande av medicinsk provning. En majoritet av analyserna som utförs är ackrediterade vilket innebär att de uppfyller fastställda krav på kvalitet. För ackrediteringsstatus per analys, se Analysförteckningen. För sammanställning av transfusionsmedicins samtliga ackrediterade analyser, se Ackrediteringens omfattning transfusionsmedicin.

Laboratoriets elektroniska svarsrapporter innehåller information om vilka specifika analyser som är ackrediterade, men journalsystemet VAS kan inte visa denna information. Vid behov av svarsrapport där det framgår om specifika analyser är ackrediterade går det bra att kontakta laboratoriet för att få en pappersutskrift där detta framgår. Kontaktuppgifter.

Ackreditering är en kompetensprövning, som i vårt fall sker enligt standard SS EN ISO 15189:2022. Laboratoriets ackrediteringsnummer är 1367. Swedac, som är tillsynsmyndighet, kontrollerar regelbundet att vi uppfyller kraven. För mer information om ackreditering, se Swedac.seSenast ändrad: