Direkt till innehållet

Smärtteckning med VAS-skala på olika språk, BPI-smärtformulär

Smärtteckningar med VAS-skala finns på elva olika språk.

All smärtbehandling bygger på en bedömning av smärtans typ genom noggrann anamnes och klinisk undersökning.

Ett instrument för att underlätta analysen av smärtan i dialog med patienten är en smärtteckning med VAS-skala. Samma smärtteckning är också ett bra instrument för att följa upp smärtbehandlingens effekter.

Läkemedelskommittén Hallands terapigrupp för smärta har låtit ta fram smärtteckningarna.

Vid kontakt med patienter som inte talar svenska, kan det ibland vara till hjälp att använda en smärtteckning med text på det språk patienten talar.

På smärtteckningarna kan patienten visa var på kroppen smärtan sitter, hur smärtan upplevs och hur stark smärtan är.

Dokument

Smärtteckning med VAS-skala svenska

Smärtteckning med VAS-skala albanska

Smärtteckning med VAS-skala arabiska

Smärtteckning med VAS-skala bosniska, kroatiska, serbiska

Smärtteckning med VAS-skala engelska

Smärtteckning med VAS-skala finska

Smärtteckning med VAS-skala franska

Smärtteckning med VAS-skala ryska

Smärtteckning med VAS-skala spanska

Smärtteckning med VAS-skala tyska

Smärtteckning med VAS-skala vietnamesiska

Smärtformulär BPI-SF - 2 SVENSKA

 

 

 Senast ändrad: