Direkt till innehållet

Blanketter

Läkemedelsbeställning

Beställningsblankett - Antibiotikamixturer HSH (används endast på Hallands sjukhus Halmstad).

Beställningsblankett - Cytostatika (exempelvis vid driftstopp CytoBase)

Beställningsblankett - Extempore (extempore utan varunummer / patientbunden).

Beställningsblankett - Total parenteral nutrition.

Beställningsblankett - Läkemedel utan specifikt varunr (endast licensläkemedel)

Beställningsblankett - reservrutin Agresso (mer info i Läkemedel – Beställning)

 

Behörighet Webbabest  (endast kommunala akutläkemedelsförråd)

 

Förskriva läkemedel

Förskrivarprofil enskild förskrivare och verksamhetschef (Min förskrivning)

Receptblanketter

 

Ersättning vaccineringar

Blankett Vårdval Halland Ersättning för vaccinering av asylsökande barn

Blankett Vårdval Halland Begäran om ersättning för vaccinering av pojkar födda 2002-2008

Blankett Vårdval Halland Begäran om ersättning för vaccinering mot pneumokocker till riskgrupp

Blankett Vårdval Halland Begäran om ersättning för vaccinationer av vuxna mot mässling, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

 

Läkemedelsverket

Licensansökan

Blanketter i ledningssystem

306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 1 - Initialt valideringsprogram
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 1 - Initialt valideringsprogram
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 2 - Följesedel
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 2 - Följesedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 3 - Revalideringsprogram
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 3 - Revalideringsprogram
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-09
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 4 - Följesedel prover revalidering
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 4 - Följesedel prover revalidering
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore – Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 5 - Följesedel analysbegäran Handskprov
Titel: 306 Extempore – Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 5 - Följesedel analysbegäran Handskprov
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
AK - Waranlista - patientlista
Titel: AK - Waranlista - patientlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-06-26
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Auricula - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Administrering injektioner fysioterapeut
Titel: Administrering injektioner fysioterapeut
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-19
Huvudförfattare: Sjöström Line NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Rehabilitering - Behörighet - Patient
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Chefläkare
Behörighet - IT-system MittVaccin blankett kommun
Titel: Behörighet - IT-system MittVaccin blankett kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-01-14
Huvudförfattare: Rosengren Marie RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering – Vaccination mot Covid-19
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering – Vaccination mot Covid-19
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-18
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS - Informationssäkerhet - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - VAS - Informationssäkerhet - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Licensmotivering - Icke godkänt preparat
Titel: Licensmotivering - Icke godkänt preparat
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-04-02
Huvudförfattare: Johansson Pia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 2, Ansvarsfördelning Beställningsansvarig tandsköterska/tandhygienist
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 2, Ansvarsfördelning Beställningsansvarig tandsköterska/tandhygienist
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 3, Ansvarsfördelning Person med ansvar för narkotikakontroll
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 3, Ansvarsfördelning Person med ansvar för narkotikakontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning, Bilaga 1, Ansvarsfördelning - Odontologiskt ansvarig
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning, Bilaga 1, Ansvarsfördelning - Odontologiskt ansvarig
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Delegeringsblankett
Titel: Läkemedel - Delegeringsblankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Sjuksköterskors justering av doserering - Bilaga 1 Justering av dosering
Titel: Läkemedel - Sjuksköterskors justering av doserering - Bilaga 1 Justering av dosering
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 5 Farmaceut
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 5 Farmaceut
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel - Bilaga 1 Medgivande
Titel: Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel - Bilaga 1 Medgivande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Läkemedelsgenomgång
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 1 Förteckning
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 1 Förteckning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-06
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-17
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-05-09
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Titel: Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – Generella direktiv inom tillfällig vaccinationsverksamhet (influensa)
Titel: Läkemedel – Generella direktiv inom tillfällig vaccinationsverksamhet (influensa)
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-07
Huvudförfattare: Billfeldt Jakob HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Vacciner - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Läkemedel – Individuella subventioner - beslutsunderlag
Titel: Läkemedel – Individuella subventioner - beslutsunderlag
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-06-22
Huvudförfattare: Ashton Åsa HS LME
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Titel: Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 1 Ansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 1 Ansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 2 Ersättare ansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 2 Ersättare ansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Titel: Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Titel: Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering
Titel: Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-25
Huvudförfattare: Ottersgård Brorsson Ann-Kristin RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering bilaga
Titel: Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering bilaga
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Förskrivning
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Förvaltningschef
Tomt Dosrecept
Titel: Tomt Dosrecept
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Läkemedel - IT Vårdsystem - Pascal ordinationsverktyg
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare

Senast ändrad: