Direkt till innehållet

Blanketter

Läkemedelsbeställning

Beställningsblankett - Antibiotikamixturer HSH (används endast på Hallands sjukhus Halmstad).

Beställningsblankett - Cytostatika (exempelvis vid driftstopp CytoBase)

Beställningsblankett - Extempore (extempore utan varunummer / patientbunden).

Beställningsblankett - Total parenteral nutrition.

Beställningsblankett - Läkemedel utan specifikt varunr. (endast licensläkemedel)

Beställningsblankett - reservrutin Agresso (mer info i Läkemedel – Beställning)

 

Behörighet Webbabest  (endast kommunala akutläkemedelsförråd)

 

Förskriva läkemedel

Förskrivarprofil enskild förskrivare och verksamhetschef (Min förskrivning)

Receptblanketter

Läkemedelsverket

Licensansökan

Blanketter i ledningssystem

306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 1 - Initialt valideringsprogram
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 1 - Initialt valideringsprogram
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 2 - Följesedel
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 2 - Följesedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 3 - Revalideringsprogram
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 3 - Revalideringsprogram
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-09
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 4 - Följesedel prover revalidering
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 4 - Följesedel prover revalidering
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore – Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 5 - Följesedel analysbegäran Handskprov
Titel: 306 Extempore – Validering av aseptisk arbetsteknik - Bilaga 5 - Följesedel analysbegäran Handskprov
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
AK - Waranlista - patientlista
Titel: AK - Waranlista - patientlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-06-26
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Auricula - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Administrering injektioner fysioterapeut
Titel: Administrering injektioner fysioterapeut
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-19
Huvudförfattare: Sjöström Line NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Rehabilitering - Behörighet - Patient
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Chefläkare
Behörighet - IT-system MittVaccin blankett kommun
Titel: Behörighet - IT-system MittVaccin blankett kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-01-14
Huvudförfattare: Rosengren Marie RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering – Vaccination mot Covid-19
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering – Vaccination mot Covid-19
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-18
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS - Informationssäkerhet - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-12
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - VAS - Informationssäkerhet - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 3 Utskrivning - checklista, läkare
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 3 Utskrivning - checklista, läkare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-02-02
Huvudförfattare: Myredal Anna HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Licensmotivering - Icke godkänt preparat
Titel: Licensmotivering - Icke godkänt preparat
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-04-02
Huvudförfattare: Johansson Pia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 2, Ansvarsfördelning Beställningsansvarig tandsköterska/tandhygienist
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 2, Ansvarsfördelning Beställningsansvarig tandsköterska/tandhygienist
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 3, Ansvarsfördelning Person med ansvar för narkotikakontroll
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 3, Ansvarsfördelning Person med ansvar för narkotikakontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning, Bilaga 1, Ansvarsfördelning - Odontologiskt ansvarig
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning, Bilaga 1, Ansvarsfördelning - Odontologiskt ansvarig
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Beställningsblankett för antibiotikamixturer
Titel: Läkemedel - Beställningsblankett för antibiotikamixturer
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-03-28
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Delegeringsblankett
Titel: Läkemedel - Delegeringsblankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Sjuksköterskors justering av doserering - Bilaga 1 Justering av dosering
Titel: Läkemedel - Sjuksköterskors justering av doserering - Bilaga 1 Justering av dosering
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 5 Farmaceut
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 5 Farmaceut
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel - Bilaga 1 Medgivande
Titel: Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel - Bilaga 1 Medgivande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Läkemedelsgenomgång
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - muntlig ordination - ordinationsblankett
Titel: Läkemedel - muntlig ordination - ordinationsblankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 1 Förteckning
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 1 Förteckning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-12
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-17
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-05-09
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Titel: Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – Generella direktiv inom tillfällig vaccinationsverksamhet (influensa)
Titel: Läkemedel – Generella direktiv inom tillfällig vaccinationsverksamhet (influensa)
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-07
Huvudförfattare: Billfeldt Jakob HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Vacciner - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Läkemedel – Individuella subventioner - beslutsunderlag
Titel: Läkemedel – Individuella subventioner - beslutsunderlag
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-06-22
Huvudförfattare: Ashton Åsa HS LME
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Titel: Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 1 Ansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 1 Ansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 2 Ersättare ansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 2 Ersättare ansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Titel: Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Titel: Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering
Titel: Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-25
Huvudförfattare: Ottersgård Brorsson Ann-Kristin RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering bilaga
Titel: Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering bilaga
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Förskrivning
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Förvaltningschef
Tomt Dosrecept
Titel: Tomt Dosrecept
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Läkemedel - IT Vårdsystem - Pascal ordinationsverktyg
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare

Senast ändrad: