Direkt till innehållet

Utbildning psykologer

Praktisk Tjänstgöring för Psykologer- PTP

PTP-tjänstgöring är examinerade psykologers väg in i psykologyrket och syftar till att öva och fördjupa kunskaper som förvärvats under psykologutbildningen inför psykologlegitimation. PTP-tjänstgöring görs under minst 12 månader på heltid. Om tjänstgöringen genomförs på deltid (minst halvtid) så ska den sammanlagda tiden motsvara 12 månaders heltidstjänst. Tjänstgöringen genomförs under handledning. Handledaren ska vara legitimerad psykolog med minst tre års erfarenhet av yrket. Handledningen ska omfatta minst en timmes individuell handledning per vecka. Utöver detta ska handledaren stötta och guida PTP-psykologen in i yrket. Handledaren gör tillsammans med PTP-psykologen upp en skriftlig tjänstgöringsplan för PTP-året och utvärderar den kontinuerligt. PTP-tjänstgöringen ska till minst hälften bestå av individinriktat behandlingsarbete och ska omfatta psykologisk behandling, utredning, bedömning och rådgivning. Tjänstgöringen ska till minst en fjärdedel bestå av övrigt psykologarbete som till exempel metodutveckling, handledning, organisationsutveckling, undervisning eller liknande. PTP-tjänstgöringen är en utbildningstjänst, där praktiska arbetsmoment varvas med utbildning och reflektion.

I Region Halland utannonseras en gång om året PTP-tjänster som är till hälften finansierade av regionen. Dessa har placering inom barn- och ungdoms- samt vuxenpsykiatri, offentlig och privat närsjukvård, barn- och vuxenhabilitering och sjukhusverksamhet. Utöver detta utannonseras PTP-tjänster kontinuerligt på arbetsgivarnas initiativ. Alla PTP-psykologer i regionen erbjuds att ingå i PTP-programmet.

PTP-programmet syftar till att ge PTP-psykologen insyn i vad psykologrollen kan innebära i olika verksamheter. Det ger också tid och möjlighet att reflektera över olika aspekter av psykologrollen, till exempel etiska frågeställningar. PTP-programmet i Region Halland består av möten i form av halvdagar och heldagar cirka en gång i månaden. PTP-programmet hålls ihop av en regional studierektor.

Kvalitetskriterier för PTP inom Region Halland

Länkar:

Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer

Digitala PTP-handboken 2022

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer (socialstyrelsen.se)

Kontaktuppgifter

Caroline Dromberg, studierektor psykologer, FoU Halland

Marie Karlsson, utbildningschef, FoU Halland Senast ändrad: