Direkt till innehållet

Biobanken mikrobiologen

Mikrobiologen har en biobank där serum sparas under flera år. Detta görs på vissa analyser där man av diagnostiska skäl ibland vill jämföra en patients tidigare prov med det aktuella provet vid samma analystillfälle. Rubellaproven sparas ca ett år för att täcka tiden för graviditeten.

Vilka prover omfattas

Prover som omfattas av biobankslagen och som analyseras på mikrobiologen i Halmstad är:

  • Borrelia
  • Rubella

Information och samtycke

Patienten som lämnar prov i vården behöver få information om att prov kan komma att sparas i biobank. Om patienten vill begränsa vad proven används till ska blanketten - Ändring av samtycke skickas in.

Biobank Sverige finns information om biobankslagen och vad biobankerna använder proven till.Länkar

Biobankslagen på 1177.se

Regionalt Biobankscentrum Södra Sjukvårdsregionen

Senast ändrad: