Direkt till innehållet

Biobanken mikrobiologen

Mikrobiologen har en biobank där serum sparas under flera år. Detta görs på vissa analyser där man av diagnostiska skäl ibland vill jämföra en patients tidigare prov med det aktuella provet vid samma analystillfälle. Rubellaproven sparas ca ett år för att täcka tiden för graviditeten.

Vilka prover omfattas

Prover som omfattas av biobankslagen och som analyseras på mikrobiologen i Halmstad är:

  • Borrelia
  • Rubella

Patienten ska ge sitt samtycke

Enligt biobankslagen ska provgivare ge sitt samtycke till att ett prov sparas och även för vilket ändamål det får användas. Därför ska den behandlande läkaren ge information om lagen och inhämta samtycke inför provtagningen.

Om patienten inte samtycker

Om patienten inte samtycker eller är oförmögen att samtycka ska rutorna på mikrobiologens remiss kryssas och en Nej-talong skickas in.

Nej-talongen skickas enligt adressen på talongen.

På mikrobiologen registreras samtyckesuppgiften som angetts på remissen i laboratoriets datasystem.

Vid ett Nej enligt remissen lämnar laboratoriet uppgifter angående provet vidare till registret.

När det Regionala biobanksregistret får in en Nej-talong skickas en begäran om att provet/en ska förstöras till Mikrobiologen. När röret/en är kastat bekräftas detta till registret.Länkar

Biobankslagen på 1177.se

Regionalt Biobankscentrum Södra Sjukvårdsregionen

Senast ändrad: