Direkt till innehållet

Vårdgrannar – Depression och ångestsyndrom

 

Vuxenpsykiatri öppenvård (Vårdgrannetelefon)

VPM Kungsbacka                                    0300 56 50 82

TeleQ 0300-56 50 76 (kod 9 för vårdgrannar)

VPM Varberg                                           0340 48 24 58

VPM Falkenberg                                      0346 561 47

VPM Halmstad                                         TeleQ 035 13 16 51 (kod 9 för vårdgrannar)

VPM Hylte                                                TeleQ 0345 183 30 (kod 9 för vårdgrannar)

VPM Laholm                                            0430 157 98

 

Psykiatriska akutmottagningar

Akutmottagning Varberg                          0340-48 18 48

Akutmottagning Halmstad                       035 -13 16 36

 

Privata mottagningar:

TINA-mottagningen Kungsbacka,           031-89 38 80

Affecta Psykiatrimottagning Halmstad,   0706-24 34 91, 035-21 58 00

 

Vårdcentraler (privata och offentliga) söks via Sjukhusväxel 0340 48 10 00, Kortnummer 99. Ange att det rör sig om ett tjänsteärende.Senast ändrad: