Direkt till innehållet

Klamydia

Om sjukdomen

Klamydia är en bakterie som sprids sexuellt. Man kan bära på bakterien utan att ha symtom och då sprida den vidare. Klamydia behandlas med antibiotika.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Om patienten provtagits via 1177-egen provhantering följs detta upp via Ungdomsmottagningen alternativt STI-mottagningen. Vid positivt provsvar som tas på annan vårdenhet ska behandlande läkare remittera till Central klamydiasmittspårning för behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan, se rutin nederst på sida.

Informera patienten om positivt provsvar och att smittspårning och behandling görs via Ungdomsmottagningen/STI-mottagningen.

Behandling sker enligt Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se).

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras, se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning görs upp till 12 månader tillbaka i tiden och berörda partners ska få information och provtas. En separat smittspårningshandling skild från journalhandling ska upprättas.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, snarast: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet. Anmälan i SmiNet görs med rikskod.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid Klamydiainfektion är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om klamydiainfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Klamydia - 1177

Klamydia- och gonorrétest via nätet - så går det till - 1177

Senast ändrad: