Direkt till innehållet

Vårdhandboken

Vårdhandboken.se innehåller cirka 120 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. De nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken är ett kunskapsstöd för verksamheter inom vård och omsorg i landets kommuner och regioner. Vårdhandboken används även i vårdutbildningar både på universitet och gymnasier och innehåller förutom texter även filmer och bildspel, kunskapstest i 80 ämnen samt flera hundra illustrationer och foton.

Vårdhandboken förvaltas av Inera på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner (SKR).