Direkt till innehållet

Business objects, BO (Vas-visualiseringar, bland annat)

Support för dig som arbetar i Region Halland

Region Halland använder bland annat verktyget Business objects för att ta fram statistik, göra analyser och uppföljning.

För att få tillgång till Business objects behöver du behörighet till verktyget. Det skaffar du här (obs! chefs medgivande krävs):

Lägg ett ärende i ServiceDesk

Business objects (BO)

Region Hallands verktyg för att få fram statistik

Rapportverktyg Business objects (BO)

SITH:s kort inloggning för SAP Business objects 

Från 2022-03-15 kräver SAP Business objects ett SITH:s kort för inloggning.

Med SITH:s kort inloggning ökas säkerheten med så kallad tvåfaktorsautentisering.  Tvåfaktorsautentisering innebär att identitetskontroll görs med hjälp av två skilda former av information, nämligen SITH:s kort med pin-kod och konto/lösenord.

Om du har problem att logga in prova följande innan du skapar ett servicedesk ärende:

  1. Stäng alla öppna webbläsarfönster.
  2. Sätt in ditt SITH:s kort i datorn.
  3. Öppna webbläsaren och navigera till https://ltbo.lthalland.se/BOE/BI
  4. I popup-fönstret: välj certifikatet kopplad till ditt SITH:s kort.
  5. Skriv in PIN-koden för legitimering ifall det efterfrågas av netID.
  6. Nu ska du vara inloggad till SAP Business objects

BO-nätverk

I Region Halland finns ett BO-nätverk som ansvarar för regiongemensamma rapporter. BO-nätverket hjälper också verksamheter i deras rapportarbete. Har du frågor kring verksamhetsspecifika rapporter vänligen vänd dig till den representant som finns för er verksamhet:

Utbildningar

Det finns online-utbildningar i form av förinspelade filmer. Vid önskemål finns det möjlighet till salsutbildningar.

Introduktionsutbildning (steg 1)

Kännedom och kunskap om verktyget Business objects. Efter genomförd utbildning kan deltagaren använda Business objects. Längd på utbildningen.

Fortsättningsutbildning (steg 2)

Kännedom och kunskap om hur man ändrar i befintliga Business objects-rapporter så att de motsvarar den egna verksamhetens behov. Totalt ca 60 minuter. Avsnitten kan också genomföras separat.

Demo av primärvårdskvalitet – Indikatorer för förbättringsarbete

Inspelad demo om hur du använder det nya verktyget för uppföljning av kvalitetsindikatorer inom primärvården. Inspelningen är 60 min.

Business objects egna instruktionsfilmer

Behörigheter

Man kan ha behörighetsnivåer i verktyget Business objects:

Rapportanvändare: Ta fram och redigera befintliga rapporter i mapparna Ekonomi, Personal och Vård (tillhörande Region Halland)

Rapportbyggare: Utöver att ta fram och redigera befintliga rapporter i mapparna Ekonomi, Personal, Vård (tillhörande Region Halland), också bygga egna rapporter från grunden.

Support för privata vårdgivare

Region Halland använder bland annat verktyget Business objects för att ta fram statistik, göra analyser och uppföljning.

För att få tillgång till Business objects behöver du behörighet till verktyget. Det skaffar du här:

Lägg ett ärende i ServiceDesk

Blankett för it-behörighet

Business objects (BO)

Region Hallands verktyg för att få fram statistik

Rapportverktyg Business objects (BO)

Utbildningar

Det finns online-utbildningar i form av förinspelade filmer. Vid önskemål finns det möjlighet till sals-utbildningar.

Introduktionsutbildning (steg 1)

Kännedom och kunskap om verktyget Business objects. Efter genomförd utbildning kan deltagaren använda Business objects. Längd på utbildningen.

Fortsättningsutbildning (steg 2)

Kännedom och kunskap om hur man ändrar i befintliga Business objects-rapporter så att de motsvarar den egna verksamhetens behov. Totalt ca 60 minuter. Avsnitten kan också genomföras separat.

Demo av primärvårdskvalitet – Indikatorer för förbättringsarbete

Inspelad demo om hur du använder det nya verktyget för uppföljning av kvalitetsindikatorer inom primärvården. Inspelningen är 60 min.Senast ändrad: