Direkt till innehållet

Råd och rekommendationer

Region Halland

Terapirekommendationer

Läkemedelskommitténs terapirekommendationer för Region Halland

Antibiotikaguiden 2019-2020

STRAMAs och infektionsklinikens antibiotikaguide för Region Halland

Antibiotikaguiden Barn 2018

STRAMAs och Barnklinikens antibiotikaguide för barn

Läkemedel och äldre

Guide över olämpliga läkemedel till äldre och lämpligare alternativ. Skrivs ut i A5 för vikbart fickformat

Tandvårdens läkemedel

Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården i Halland

Konverteringstabell opioider

Konverteringstabell från Terapirekommendationer Halland kapitel Smärta

Nationellt

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer

FAS UT 3

Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling.

Senast ändrad: