Direkt till innehållet

Läkemedelshantering, råd och rekommendationer

Region Halland

Beslutsstöd läkemedelshantering

Var du hittar information om blandbarhet, vilka läkemedel som kan delas, krossas och/eller ges via PEG, lagrings- och användningstider och tablettidentifiering.

Terapirekommendationer Halland

Läkemedelskommittén Hallands terapirekommendationer.

Läkemedel och äldre

Guide över olämpliga läkemedel till äldre och lämpligare alternativ i Terapirekommendationer Halland.

Tandvårdens läkemedel

Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården i Halland

Konverteringstabell opioider

Konverteringstabell från Terapirekommendationer Halland kapitel Smärta

Nationellt

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer

FAS UT 3

Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling.Senast ändrad: