Direkt till innehållet

Läkemedelsförmåner – högkostnadsskydd för läkemedel

Läkemedelsförmåner

Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel och ingår i läkemedelsförmånerna. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet. För mer information om högkostnadsskyddet se Högkostnadsskyddet - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Den 1 januari 2024 höjdes taket och rabattstegen i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 850 kronor under en 12-månadersperiod, för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen.

För de första 1 425 kronorna du betalar har du ingen rabatt alls, därefter stiger rabatten i steg. När du har betalat 2 850 så får du frikort, vilket betyder att du därefter inte behöver betala något alls för receptförskrivna varor som omfattas av förmånen inom 12-månadersperioden.

Se hur mycket du får betala för dina läkemedel (Ehälsomyndigheten)

När högkostnadsperioden tagit slut börjar du om med en ny period vid nästa inköp.

Sjukvårdshuvudmännen har kostnadsansvaret för läkemedel. Det innebär att den region i vilken patienten är bosatt betalar läkemedelskostnaderna förutom den kostnad patienten själv står för.

Respektive region har också ansvar för tolkning av reglerna i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner mm vid köp av läkemedel. Rätten till förmåner prövas av den region som svarar för kostnaderna, dvs patientens hemlandsting. Mer information finns på sidan Subvention av läkemedel. 

I första hand vänder sig patienten till apoteket med frågor angående läkemedelsförmåner. Om det uppstår situationer som inte kan lösas av apoteket kan patient hänvisas till Region Halland. Det beslut som fattas efter en sådan "överprövning" kan, om patienten fortfarande inte skulle vara nöjd, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

EU/EES-patienter på tillfällig vistelse i Sverige omfattas också, i vissa fall, av lagen om läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel om de är försäkrade enligt förordning 1408/71 och 883/2004.

För att få rabatt vid inköp skall dessa patienter visa upp EU-kort/intyg på apoteket. Om inte EU-kort/intyg kan visas upp får de köpa läkemedlen utan rabatt.

Även patienter från konventionsländer omfattas också i vissa fall av lagen om läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel. Patienterna skall vid inköpstillfället på apoteket visa upp sitt pass som bevis på att de är bosatta i ett konventionsland. De får då köpa läkemedel med rabatt.

Notering på receptet för bosatta utanför Sverige. På receptet måste patientens ordinarie hemadress inklusive land anges för att rätt hantering skall kunna ske på Apoteket.

Dosdispenserade läkemedel till patient i öppenvård

Patienter som själv inte kan hantera sin medicinering, antingen de bor hemma eller på sjukhem, kan få sina läkemedel dosförpackade. Mer information finns på sidan Öppenvårdsdos – dosdispenserade läkemedel i öppenvård.

Läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel gäller även för doskunder. De kan betala sina läkemedel i efterskott via faktura.Senast ändrad: