Direkt till innehållet

Läkemedelsförmåner – högkostnadsskydd för läkemedel

Läkemedelsförmåner

Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel och ingår i läkemedelsförmånerna. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet. För mer information om högkostnadsskyddet se Högkostnadsskyddet - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Den 1 januari 2023 höjdes taket och rabattstegen i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 600 kronor under en 12-månadersperiod, för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen.

För de första 1 300 kronorna du betalar har du ingen rabatt alls, därefter stiger rabatten i steg. När du har betalat 2 600 så får du frikort, vilket betyder att du därefter inte behöver betala något alls för receptförskrivna varor som omfattas av förmånen inom 12-månadersperioden.

Rabatten stiger i steg upp tills du betalat max 2 600 kronor för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen.

Så här fungerar högkostnadstrappan:

  • Du betalar fullt pris upp till 1 300 kronor. Därefter träder rabattsystemet in.
  • Mellan 1 301 kronor och 2 481 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden, tills du har betalat 1 891 kronor.
  • Mellan 2 482 kronor och 4 610 kronor betalar du 25 procent av läkemedelskostnaden, tills du har betalat 2 423 kronor.
  • Mellan 4 611 kronor och 6 381 kronor betalar du 10 procent av läkemedelskostnaden, tills du har betalat 2 600 kronor.
  • När du har betalat 2 600 kronor behöver du inte betala mer under resten av högkostnadsperioden.

När högkostnadsperioden tagit slut börjar du om med en ny period vid nästa inköp.

Sjukvårdshuvudmännen har kostnadsansvaret för läkemedel. Det innebär att det landsting/region i vilket patienten är bosatt betalar läkemedelskostnaderna förutom den kostnad patienten själv står för.

Respektive landsting/region har också ansvar för tolkning av reglerna i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner mm vid köp av läkemedel. Rätten till förmåner prövas av det landsting/region som svarar för kostnaderna, dvs patientens hemlandsting. Mer information finns på sidan Subvention av läkemedel. 

I första hand vänder sig patienten till apoteket med frågor angående läkemedelsförmåner. Om det uppstår situationer som inte kan lösas av apoteket skall patienten hänvisas till Läkemedelskommittén i Region Halland. Det beslut som fattas efter en sådan "överprövning" kan, om patienten fortfarande inte skulle vara nöjd, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

EU/EES-patienter på tillfällig vistelse i Sverige omfattas också, i vissa fall, av lagen om läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel om de är försäkrade enligt förordning 1408/71 och 883/2004.

För att få rabatt vid inköp skall dessa patienter visa upp EU-kort/intyg på apoteket. Om inte EU-kort/intyg kan visas upp får de köpa läkemedlen utan rabatt.

Även patienter från konventionsländer omfattas också i vissa fall av lagen om läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel. Patienterna skall vid inköpstillfället på apoteket visa upp sitt pass som bevis på att de är bosatta i ett konventionsland. De får då köpa läkemedel med rabatt.

Notering på receptet för bosatta utanför Sverige. På receptet måste patientens ordinarie hemadress inklusive land anges för att rätt hantering skall kunna ske på Apoteket.

Dosdispenserade läkemedel till patient i öppenvård

Patienter som själv inte kan hantera sin medicinering, antingen de bor hemma eller på sjukhem, kan få sina läkemedel dosförpackade. Mer information finns på sidan Öppenvårdsdos – dosdispenserade läkemedel i öppenvård.

Läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel gäller även för doskunder. De kan betala sina läkemedel i efterskott via faktura.Senast ändrad: