Direkt till innehållet

Tolk

Teckentolk

Här kan du beställa eller avbeställa en tolk från Tolkcentralen

  • Teckenspråkstolk
  • Skrivtolk
  • Taktilt teckenspråk
  • TSS
  • Tydligt tal
  • Taltjänsttolk

Språktolk

Språktolk bokas enklast och snabbast genom att välja akutbokningstjänsten i förstahand men går även att förboka om så önskas. Fördelen med att använda akutbokningstjänsten är att förbokning eller avbokning inte behöver göras.

Bokning av språktolk (akutbokning eller förbokning)

För mer information se bilagorna Att boka Språktolk samt Information om upphandlad språktolkstjänst

*Ny mottagning behöver beställa inlogg via leverantörens hemsida eller kundtjänst.

Mer information om språktolkstjänsterna

Du kan använda tolk via telefon, video eller på plats i första hand bör telefon eller video användas.

Kostnad

Pris för akutbokning och förbokning är samma. För tolk på plats tillkommer resekostnad, läs mer i Avtalskatalogen eller ange pris

Avtal

Gå till Avtalskatalogen för att hitta varor, tjänster och service som har upphandlade ramavtal och leverantörsavtal med Region Halland.

Relaterad information

Tolkersättning

Rutiner

Senast ändrad: