Direkt till innehållet

Smärta och smärtbehandling hos vuxna

Smärta indelas utifrån kliniskt tillstånd i akut smärta, cancerrelaterad smärta och långvarig smärta. Läs mer om dessa i vänsterspalten.

Observera att både psykisk ohälsa och diffus smärtproblematik har starka samband med våldserfarenhet såväl tidigare i livet som i närtid. Utifrån relevans bör även vårdtagare som har fysiska skador, som inte kan förklaras på annat sätt än med fysiskt våld från en annan person, få frågor om våldsutsatthet. Läs mer om Region Hallands arbete med våld i nära relationer på den relaterade sidan på Vårdgivarwebben.Senast ändrad: