Direkt till innehållet

Erektionshjälpmedel

Förskrivning av erektionshjälpmedel

Förskrivning av erektionshjälpmedel sker på blankett "Hmc: Förskrivning av hjälpmedel" . För ytterligare information se aktuell vårdriktlinje. Blanketten läggs i förslutet kuvert och skickas till Hjälpmedelscentrum Halland. Kontaktuppgifter se 1177.se

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokumenten hittar du i listningen längst ner på sidan.

Avtal

Sexualhjälpmedel för personer som på grund av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning fått en sexuell dysfunktion.

2024-02-01 till 2026-01-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning.

Avtalad leverantör: Solann AB

Produkt: MEDIntim, Aktiv erektions- pump uppladdningsbar

Beställning sker via Sesam via Hjälpmedelscentrum inköp.

Reklamation

Vid eventuella reklamationer på erektionshjälpmedel, kontakta inkontinens@regionhalland.se VårdriktlinjerSenast ändrad: