Direkt till innehållet

Erektionshjälpmedel

Förskrivning av erektionshjälpmedel

Förskrivning av erektionshjälpmedel sker på blankett "Hmc: Förskrivning av hjälpmedel" . För ytterligare information se aktuell vårdriktlinje. Blanketten läggs i förslutet kuvert och skickas till Hjälpmedelscentrum Halland. Kontaktuppgifter se 1177.se

Regionala styrande dokument

Hmc: 09 54 06 Erektionshjälpmedel

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel

Regionala stödjande dokument

RFSU

Avtal

Sexualhjälpmedel för personer som på grund av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning fått en sexuell dysfunktion.

2021-02-01 till 2023-01-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning.

Reklamation

Vid eventuella reklamationer på erektionshjälpmedel, kontakta inkontinens@regionhalland.se 

Senast ändrad: