Direkt till innehållet

Dragon Medical One – Taligenkänning

Dragon Medical One är ett taligenkänningsprogram som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att producera text istället för att skriva med tangentbordet.

Dragon Medical One har en anpassad medicinsk ordbok och förstår medicinska termer bra. Dragon Medical One har också anpassade kommandon som kan hantera VAS-formulär och andra förfaranden i journalsystemet.

Privata vårdgivare

Privat vårdgivare med vårdavtal som önskar använda Dragon Medical One för taligenkänning ansvarar själv för att teckna avtal med leverantören Omilon gällande licenser, användarstöd och tekniskt support. Region Halland tillhandahåller installation av programmet på regionägda datorer/VDI och supporterar endast problem kopplade till det. Beställning läggs via ServiceDesk, mall IT – Dragon Medical One

Film: Introduktion till Dragon Medical One – Taligenkänning

Om filmen inte syns i din webbläsare tryck F5 för att uppdatera sidan

Införandet av taligenkänning drivs av vårdförvaltningarna med stöd av RK ITD, se dokument:

Dragon-Medical-One-Införandeprocess - Region Halland

Beställning av införandestöd, licenser och programvara sker via ärenden till ServiceDesk+

Utbildning

I Kompetensportalen finns E-learning för Dragon Medical One.

Lathundar för steg-för-steg-kommando i VAS

Steg-för-steg-kommando för sökord i VAS

Steg-för-steg-kommando för utanbesöksanteckning i VAS

Kontaktinformation

Felanmälan och support sker via ärende till ServiceDesk+ eller ring 010-476 19 00

Övrigt

Lathund Välja ljudkälla (diktafon eller headset) i Dragon medical one

Förteckning av steg-för-steg-kommandon i Dragon Medical One - Region Halland

Lathund standardinställningar diktafonens eller mikrofonens knappar

VDI Region Halland 

VDI Privata vårdgivare

Beställningsmall till Dragon Medical OneSenast ändrad: