Direkt till innehållet

Dragon Medical One – Taligenkänning

Dragon Medical One är ett taligenkänningsprogram som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att producera text istället för att skriva med tangentbordet.

Dragon Medical One har en anpassad medicinsk ordbok och förstår medicinska termer bra. Dragon Medical One har också anpassade kommandon som kan hantera VAS-formulär och andra förfaranden i journalsystemet.

Film: Introduktion till Dragon Medical One – Taligenkänning

Införandet av taligenkänning drivs av vårdförvaltningarna med stöd av RK ITD, se dokument Dragon Medical One – Införandeprocess

Beställning av införandestöd, licenser och programvara sker via ärenden till ServiceDesk+

Utbildning

I Kompetensportalen finns E-learning för Dragon Medical One.

Kontaktinformation

Felanmälan och support sker via ärende till ServiceDesk+ eller ring 010-476 19 00

Övrigt

Förteckning av steg-för-steg-kommandon i Dragon Medical One

Beställningsmall till Dragon Medical One

Senast ändrad: