Direkt till innehållet

Myelom

Följande fynd ska föranleda misstanke om myelom, förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:

 • skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben)
 • patologiska frakturer, t.ex. kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion
 • anemi
 • hyperkalcemi
 • polyneuropati eller rizopati
 • njursvikt
 • hög SR
 • osteoporos hos män och premenopausala kvinnor
 • återkommande bakteriella luftvägsinfektioner

Vid misstanke ska följande prover tas:

 • blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat Ca) och P kreatinin
 • fraktionerade proteiner i serum och urin (t.ex. U-elektrofores och S elektrofores). Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen

Observera: Vid symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion ska specialistvården omgående kontaktas på telefon.

Välgrundad misstanke föreligger vid något av följande, oavsett symtom:

 • M-komponent IgG eller IgA i serum > 15 g/l
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
 • monoklonala lätta kedjor i urinen > 500 mg/dygn
 • S-FLC kvot > 100 (involverad lätt kedja måste vara > 100 mg/l)
 • histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för plasmacellsmalignitet
 • fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet

Välgrundad misstanke föreligger även vid:

 • minst ett av följande provsvar:

  • hypogammaglobulinemi
  • M-komponent i serum eller urin (ej IgM)
  • patologisk S-FLC-kvot

 • tillsammans med minst ett av följande symtom förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:

  • anemi
  • njursvikt
  • hyperkalcemi
  • skelettengagemang enligt ovan (misstanke om myelom)

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Patienter med M-komponent som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt ordinarie rutiner.

Remiss

Remiss skickas till hemotologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsmedhhema, Varberg: hsmedvhema

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel
  • social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Hematologisk bedömning vid mottagningen i Kungsbacka handläggs utanför SVF.

Koordinatorer

Halmstad: Helén Nilsson-Pålsson, 035-131177, Fax: 035-13 15 55

Varberg: Eva-Lisa Larsson 0340-48 16 90, Marianne Berntsson 0340-48 16 90, Fax:0340-48 04 98

Patientinformation

Informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Senast ändrad: