Direkt till innehållet

Leverans och retur

Leverans av förskrivna:

- medicintekniska produkter sker oftast direkt vid förskrivningstillfället eller skickas till brukarens hemadress.

- inkontinenshjälpmedel sker via upphandlad distributör till brukarens hemadress/boende.

- nutritionsprodukter sker till hemadress, valt utlämningsställe eller hämtas på Hjälpmedelscentrum i Halmstad enligt överenskommelse.

- hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum och Dako sker till buffertförråd, brukarens hemadress/boende eller lämnas ibland ut direkt till brukaren vid utprovningstillfället.

 

Hjälpmedelscentrum har två arbetsdagar på sig att få ut akuta leveranser av hjälpmedel. Gäller trygg och effektiv utskrivning och palliativa brukare. Kontakta order i dessa fall, kontaktuppgifter. 

 

Hmc: Leverans av hjälpmedel

Hmc: Beställning av hjälpmedelstransport

 

Retur

- medicintekniska produkter som tillhör Medicinsk apparatur i hemmet, och där brukarens behov har upphört, lämnas till:

  • Hallands sjukhus Halmstad, ingång 4b
  • Hallands sjukhus Varberg, Medicinteknik avdelning
  • Hallands sjukhus Kungsbacka, Medicinteknisk avdelning
  • Hjälpmedelscentrum.

 

- hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum och Dako, se rutinen Hmc: Retur av hjälpmedel

 

Hmc: Återtagande av hjälpmedel

 

 

 

 

Senast ändrad: