Direkt till innehållet

Kontakta HAK-ansvarig

Varje förvaltning inom Region Halland har i uppdrag att utse minst en HAK-ansvarig.

HAK-ansvarigs uppdrag är bland annat att vara delaktig i förvaltningens organisationsförändringar samt att svara på frågor, hantera behörigheter för kataloguppdaterare och tilldelare och vara sin förvaltnings representant i det centrala arbetet kring Hallandskatalogen.

Läs mer i denna Uppdragsbeskrivning (HAK-ansvarig 2021).

Observera att HAK-ansvarig normalt inte är detsamma som verksamhetens kataloguppdaterare. De kan dock vägleda dig till rätt kataloguppdaterare.

 

Ambulans diagnostik och hälsa

Elisabeth Olsson

Hallands sjukhus (Ledning och verksamhetsstöd)

Carola Lindgren

Hallands sjukhus (Område 1)

Ulrika Remse

Hallands sjukhus (Område 2)

Karin Nilsson

Hallands sjukhus (Område 3)

Marie-Louise Hallberg

Kultur och skola

Patrik Andersson

Närsjukvården Halland

Anna-Karin Fläde

Psykiatrin Halland (BUP och Ätstörningsvården)

Helena Roussos

Psykiatrin Halland (Vuxen)

Kristina Arvidsson

Pi Lindström

Regionkontoret

Monica Johansson

Regionservice

Britt-Inger Hörberg

Privata vårdgivare

Tuula Niskanen

Stab och ledning Regionservice

0766-10 70 28

mailto:pvg.hallandskatalogen@regionhalland.se

Region Halland

Box 517

301 80 Halmstad

Senast ändrad: