Direkt till innehållet

Förvaltningsansvariga Hallandskatalogen

Varje förvaltning inom Region Halland har i uppdrag att utse minst en förvaltningsansvarig för Hallandskatalogen. Förvaltningsansvarig har högre behörigheter i Hallandskatalogen än kataloguppdaterare och ska fungera sammanhållande för förvaltningens arbete i katalogen. Observera att personen normalt inte är densamma som verksamhetens kataloguppdaterare, men kan vägleda till rätt kataloguppdaterare vid behov.

Kontaktuppgifter för Region Halland

Ambulans diagnostik och hälsa

Elisabeth Olsson

Hallands sjukhus, ledning och verksamhetsstöd

Carola Lindgren

Hallands sjukhus, område 1

Ulrika Remse

Hallands sjukhus, 0mråde 2

Karin Nilsson

Hallands sjukhus, område 3

Marie-Louise Hallberg

Hallandstrafiken

Kerstin Andersson

Kultur och skola

Patrik Andersson

Närsjukvården Halland, folktandvård

Magdalena Stjernström Mohlin

Närsjukvården Halland, vårdcentraler och ledning

Martina Karlsson

Psykiatrin Halland, BUP och Ätstörningsvården

Helena Wedin Roussos

Psykiatrin Halland, Heldygnsvård och Rättspsykiatri samt Förvaltningsledning och stab

Angelica Wellerfors

Psykiatrin Halland, Öppenvård samt Förvaltningsledning och stab

Denise Kaic

Regionkontoret

Monica Johansson

Regionservice

Maria Persson

Kontaktuppgifter för privata vårdgivare

Tuula Niskanen

0766-10 70 28

Mejla

Rutin

Senast ändrad: