Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Kontakta HAK-ansvarig

Varje förvaltning inom Region Halland har i uppdrag att utse minst en HAK-ansvarig.

HAK-ansvarigs uppdrag är bland annat att vara delaktig i förvaltningens organisationsförändringar samt att svara på frågor, hantera behörigheter för kataloguppdaterare och tilldelare och vara sin förvaltnings representant i det centrala arbetet kring Hallandskatalogen.

Läs mer i denna Uppdragsbeskrivning.

Observera att HAK-ansvarig normalt inte är detsamma som verksamhetens kataloguppdaterare. De kan dock vägleda dig till rätt kataloguppdaterare.

 

Ambulans diagnostik och hälsa

Elisabeth Olsson

Hallands sjukhus (Ledning och verksamhetsstöd)

Carola Lindgren

Hallands sjukhus (Område 1)

Ulrika Remse

Hallands sjukhus (Område 2)

Karin Nilsson

Hallands sjukhus (Område 3)

Marie-Louise Hallberg

Kultur och skola

Patrik Andersson

Närsjukvården Halland

Anna-Karin Fläde

Psykiatrin Halland (BUP)

Malin Eriksson

Psykiatrin Halland (Vuxen)

Kristina Arvidsson

Pi Lindström

Regionkontoret

Monica Johansson

Regionservice

Nina Stålnacke

Privata vårdgivare

Tuula Niskanen

Stab och ledning Regionservice

0766-10 70 28

mailto:pvg.hallandskatalogen@regionhalland.se

Region Halland

Box 517

301 80 Halmstad

Senast ändrad: