Direkt till innehållet

Kontakta HAK-ansvarig

Varje förvaltning inom Region Halland har i uppdrag att utse minst en HAK-ansvarig. HAK-ansvarig har högre behörigheter i Hallandskatalogen än kataloguppdaterare och ska fungera sammanhållande för förvaltningens arbete i katalogen. Observera att personen normalt inte är densamma som verksamhetens kataloguppdaterare, men kan vägleda till rätt kataloguppdaterare vid behov.

Ladda ner rutinen Uppdrag och ansvar HAK-ansvarig.

 

Ambulans diagnostik och hälsa

Elisabeth Olsson

Hallands sjukhus (Ledning och verksamhetsstöd)

Carola Lindgren

Hallands sjukhus (Område 1)

Ulrika Remse

Hallands sjukhus (Område 2)

Karin Nilsson

Hallands sjukhus (Område 3)

Marie-Louise Hallberg

Kultur och skola

Patrik Andersson

Närsjukvården Halland

Anna-Karin Fläde

Psykiatrin Halland (BUP och Ätstörningsvården)

Helena Wedin Roussos

Psykiatrin Halland (Vuxen)

Kristina Arvidsson

Pi Lindström

Regionkontoret

Monica Johansson

Regionservice

Britt-Inger Hörberg

Privata vårdgivare

Tuula Niskanen

Stab och ledning Regionservice

0766-10 70 28

mailto:pvg.hallandskatalogen@regionhalland.se

Region Halland

Box 517

301 80 Halmstad

Senast ändrad: