Direkt till innehållet

Vaccinationer

Program och rekommendationer för vaccination

Nationella vaccinationsprogram beslutas av regeringen och regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska vara kostnadsfria för individen och ska rapporteras till NVR (nationella vaccinationsregistret). Sverige har två nationella vaccinationsprogram; barnvaccinationsprogrammet och vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten kan även ge ut rekommendationer om vaccinationer. Regionerna beslutar då själva om vaccinationerna ska erbjudas, samt om kostnaderna för den enskilde. Vaccinationerna i en rekommendation ska inte rapporteras till NVR, med undantag för vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten: Vaccinationer

Vaccinationer mot sjukdomar

Se kapitel Vacciner i Terapirekommendationer Halland för information om rekommendationer och vaccinval.

Beställning av vacciner

Här kan du läsa om hur du kan beställa vacciner.

Vacciner till barn

Kompletterande vaccination av barn

Avgift vid vaccinationer

Avgiftshandboken - Gula Taxan -Vaccinationer

Ersättning för vaccinering

Region Halland ersätter vårdenheter inom Vårdval Halland för kostnad av vaccinering av vissa patientgrupper där vaccinationen ska vara kostnadsfri. För begäran om ersättning, se:

Dokumentation av vaccination

Dokumentation av vaccination sker i MittVaccin.

Externa länkar

Senast ändrad: