Direkt till innehållet

Vaccinationer

Vaccinationer är en av de viktigaste åtgärderna för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Det är också ett område med en bred inriktning, se kapitel Vaccinationer i Terapirekommendationer Halland.

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år.

Beställa vacciner

Beställnings- och sortimentsinformation för vacciner finns under Läkemedel – Vacciner på Vårdgivarwebben.

Patientavgift vid vaccination

Avgiftshandboken styr vad det kostar för patienten att bli vaccinerad, och därtill tillkommer en vaccinkostnad. För vägledning, se Vaccinationer – Gula Taxan i Avgiftshandboken.

Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram är fria för patientgrupperna som berörs. I nuläget gäller detta vaccinationer inom allmänna barnvaccinationsprogrammet till barn och ungdomar under 18 år. Utöver detta finns det även regionala beslut gällande kostnadsfrihet för ett antal vaccinationer till vissa patientgrupper. Dessa beslut är tagna utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationer.

Följande vaccinationer är kostnadsfria för berörda patientgrupper:

Hepatit B-vaccination till personer som har utsatts för blodsmitta. Se information om Hepatit B-vaccinering i Gula Taxan.

Pojkar födda 2002–2008 som inte har erbjudits vaccination mot HPV kan vaccineras på vårdcentral utan stickkostnad. Patienten betalar dock för vaccinet.

Ersättning för vaccinering

Region Halland ersätter vårdenheter inom Vårdval Halland för kostnad av vaccinering av vissa patientgrupper. För begäran om ersättning, se Blanketter – ersättning vaccineringar.

Vaccination mot pneumokocker

Vaccinationsguide för personer med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (uppdaterad 221220)

Vaccinationsguide för personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion (uppdaterad 221219)

Riskgrupper utifrån det nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokocker som ska rapporteras till NVR (Nationella vaccinationsregistret) hittar ni här:

Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Senast ändrad: