Direkt till innehållet

ESBL

Om sjukdomen

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) är en resistensmekanism hos vissa bakterier, ett enzym, som bryter ner många betalaktamantibiotika. Enzymerna gör att bakterierna blir resistenta mot de traditionella penicillinerna och de flesta cefalosporinerna. Vanligen är man bärare av ESBL i tarmen utan att bli sjuk, men vid infektioner kan det bli mer svårbehandlat på grund av resistensmekanismen.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om ESBL samt hur det smittar.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Inga förhållningsregler ges då sjukdomen inte är smittspårningspliktig. Däremot finns information i Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) att delge patienten, såsom vikten av att informera om god handhygien samt eventuella åtgärder om patienten har riskfaktorer.

Smittspårning och åtgärder

Ej smittspårningspliktig.

Kllinisk anmälan i SmiNet

Ingen klinisk anmälan i SmiNet, enbart anmälningspliktig via laboratoriet.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Länkar

Sjukdomsinformation om bakterier med Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: