Direkt till innehållet

Bli kund hos Apoteket AB som privat vårdgivare

Region Halland har upphandlat Apoteket AB som leverantör av läkemedel. Vårdgivare som har avtal med Region Halland och offentlig finansiering av regionen har möjlighet att bli avtalskund hos Apoteket AB och beställa läkemedel till regionens upphandlade priser (avropa läkemedel med regionens avtalade priser).

Ansöka om att bli kund hos Apoteket AB

Den vårdgivare som har avtal med Region Halland kan ansöka om att bli kund hos Apoteket AB, som via ett regiongemensamt lager (RGL) försörjer Region Halland med läkemedel. Vid ansökan om att bli kund genomför Apoteket en kreditkontroll. Apoteket tar ut följande avgifter; orderradsavgift per varurad och leveransavgift.

Hur levereras läkemedel till vår vårdenhet?

Läkemedlet beställs via ett elektroniskt beställningssystem och levereras på överenskommen leveransdag. Apoteket tilldelar behörighet till beställningssystemet. Vårdgivaren meddelar Apoteket önskad leveransdag. Apotekets kundtjänst kontaktas vid önskemål om ändrad leveransdag. Se apotekets webbsida för kontaktuppgifter: Kundservice (apoteket.se).

Vi är redan kund hos Apoteket AB, vad innebär det för oss?

Regionens avtalade priser gäller enbart vid beställning av läkemedel via RGL. Om ni redan är kund hos Apoteket AB får ni inte automatiskt avropa regionens avtalade priser. En ansökan om att bli kund hos Apoteket AB måste därför göras via blankett Ansökan bli kund avtalat villkor.

3Om ni idag beställer läkemedel från lokalt apotek inom Apoteket AB eller annan apotekskedja får ni betala de priser som gäller på detta apotek.

Villkor för vårdgivare som beställer läkemedel via regionens upphandlade läkemedelsförsörjning

Alla som säljer läkemedel i Sverige är enligt lag skyldiga att regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten. Läkemedel beställda via regionens försörjning kopplas till Halland. I de fall vårdgivaren blir kund hos Apoteket AB, och avropar regionens avtalspriser, anses vårdgivaren genom att ansluta sig till regionens avtalspriser ha godkänt att regionen tar del av vårdgivarens beställningsstatik via E-hälsomyndigheten.

Då en vårdgivares avtal med regionen löper ut, meddelas Apoteket att kunden inte längre kan ta del av regionens upphandlade läkemedelspriser.Senast ändrad: