Direkt till innehållet

Förskriva nutritionsprodukter

Det är Hjälpmedelscentrum som ansvarar för förskrivarssystem, lagerhållning och distribution av livsmedel för speciella medicinska ändamål. Nutritionskonsulent tillhandahåller rådgivning, information och utbildning till förskrivargrupper. Digital förskrivning av nutritionsprodukter sker i IT-systemet Sesam LMN (Läkemedelsnära produkter).

Nutritionsavtal

Nutritionsavtalet omfattar både Region Halland och Hallands kommuner Kungsbacka, Hylte, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Se avtalade nutritionsprodukter under Sortiment.

Sortiment

Lathund för val av produkt i bassortimentet

Sortimentsguide bassortiment nutrition

Vuxen kosttillägg priser

Vuxen sondnäring priser

Sondnäringar hmc alltid har i lager

Barn kosttillägg priser

Barn sondnäring priser

Barn hypoallergen specialnäring, ersättning och priser

Ansökan om nutritionsprodukter som inte finns på avtal

Har du patient vars behov inte kan fyllas av de nutritionsprodukter vi har i avtal, ansök via e-tjänst. I ansökan behöver du motivera varför just denna produkt behövs samt ange vad som hittills provats. Denna e-tjänst vänder sig enbart till legitimerad personal med förskrivningsrätt inom nutrition. Hjälpmedelscentrums nutritionskonsulenter bedömer ansökan utifrån befintligt avtal. Återkoppling av utfallet meddelas därefter skriftligen.

Länk till e-tjänsten https://etjanster.regionhalland.se/nutrition_ej_avtal

Patientinformation

Patientinformation om näringsdryck tips och trix

Patientinformation om beställning och leverans

Patientinformation - vid första besöket 

Instruktioner

Asylsökande nutrition

EU medborgare

Förskrivning angränsande län

Skyddad identitet

Regionvård - förskrivningsunderlag för VGR-dietister

Beställning till korttid/växelvård

 

 

 Senast ändrad: