Direkt till innehållet

Förskriva nutritionsprodukter

Det är Hjälpmedelscentrum som ansvarar för förskrivarssystem, lagerhållning och distribution av livsmedel för speciella medicinska ändamål. Nutritionskonsulent tillhandahåller rådgivning, information och utbildning till förskrivargrupper. Digital förskrivning av nutritionsprodukter sker i IT-systemet Sesam LMN (Läkemedelsnära produkter).

Nutritionsavtal

Nutritionsavtalet omfattar både Region Halland och Hallands kommuner Kungsbacka, Hylte, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Se avtalade nutritionsprodukter under Sortiment.

Hela avtalet kan läsas i avtalskatalogen

Sortiment

Guide över utvalt sortiment nutrition 2024

Lista - utvalt sortiment 2024 (fd bassortiment)

Fullständigt sortiment FSMP 2024

Hypoallergen specialnäring 2024

Patientinformation

Patientinformation om näringsdryck tips och trix

Patientinformation om beställning och leverans

Patientinformation - vid första besöket 

Kontakta nutritionskonsulent

Kontakta en nutritionskonsulent om ditt ärende gäller någon av nedan punkter.

Skicka in ditt ärende till nutrition@regionhalland.se

  • Asylsökande
  • EU-medborgare
  • Skyddad ID
  • Förskrivningar till patient i angränsande län
  • Beställning av nutrition vid korttids/växelvård
  • Frågor om produkter som inte finns i avtaletSenast ändrad: