Direkt till innehållet

VAS – Provkoder Mikrobiologi

Det är mycket viktigt att välja rätt provkod så att provet blir snabbt och korrekt omhändertaget på laboratoriet.

Till din hjälp finns följande:

  • Listan nedan
  • Lista med samtliga provkoder i alfabetisk ordning för utskrift (se dokument längre ner)
  • I Analysförteckningen finns provkoden (VAS beställningskod) överst på sidan när du valt analys. Finns analyskombinationer eller alternativ finns dessa under rubriken ”Kommentar/mer info” längre ned på sidan
Om innehållet
Senast ändrad: